Brzesko-Oławska Wieś Historyczna
http://wieshistoryczna.pl/strona/bowh-pg-3-2017/2283

BOWH/PG/3/2017

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja  polegająca na: budowie  9 Parkour Parków lub Street Workout Parków jako obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i/lub miejsc integracji w celu udostępnienia ich mieszkańcom na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna" w terminie do lipca 2018r.

Tytuł operacji:  Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej – Parkour Parki lub Street Workout Parki.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.