Brzesko-Oławska Wieś Historyczna
http://wieshistoryczna.pl/strona/bowh-pg-7-2018/2317

BOWH/PG/7/2018

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Operacja  polegająca na: promocji zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz oferty turystycznej poprzez  realizację zadań skierowanych do mieszkańców i osób odwiedzających obszar działania LGD Stowarzyszenie "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna" 

 

Tytuł operacji:  Działania promocyjne w zakresie zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz oferty turystycznej.

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.