Brzesko-Oławska Wieś Historyczna
http://wieshistoryczna.pl/strona/czlonkowie-stowarzyszenia/2210

Członkowie Stowarzyszenia

Lista Członków Stowarzyszenia:

 1. Gmina Lewin Brzeski – przedstawiciel: Barbara Chyża
 2. Gmina Olszanka – przedstawiciel: Aneta Rabczewska
 3. Gmina Skarbimierz – przedstawiciel: Mateusz Sadowski
 4. Gmina Oława - przedstawiciel: Wójt Gminy Oława lub osoba przez niego upoważniona
 5. Gmina Grodków - przedstawiciel: Burmistrz Grodkowa lub osoba przez niego upoważniona
 6. Ewa Rosińska
 7. Maria Klamka
 8. Teresa Kawecka
 9. Henryka Szczerbak
 10. Dariusz Zięba
 11. Ewa Kociołek
 12. Małgorzata Kowalska
 13. Marta Mokrzyczak-Chudy
 14. Artur Kotara
 15. Teresa Helena Kowalska
 16. Anna Muszczyńska
 17. Wanda Galant
 18. Zofia Woszczyk
 19. As-Arte Agnieszka Spławińska
 20. Maria Pikul
 21. Lucyna Grzybowska
 22. Teresa Ptak
 23. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jankowic Wielkich „Janko” reprezentowane przez Jana Golonkę
 24. Oświatowo-Kulturowe Stowarzyszenie Civitatis Loviensis w Lewinie Brzeskim, reprezentowane przez Andrzeja Kostrzewę
 25. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka, reprezentowane przez Mieczysławę Burnat
 26. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach, reprezentowane  przez Bożenę Adamowicz
 27. Stowarzyszenie Odnowy Wsi w Przylesiu, reprezentowane przez Monikę Durmaj
 28. Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic reprezentowane przez Łucję Skalską
 29. Joanna Duda
 30. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Teraz Gierszowice” zs. w Gierszowicach reprezentowane przez Wojciecha Zubickiego
 31. Piotr Pach
 32. Dorota Kukułka-Adasik
 33. Towarzystwo Kobiet Wiejskich w Pogorzeli reprezentowane przez Helenę Klich
 34. Teresa Guszpit
 35. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Janów reprezentowane przez Agnieszkę Kadłubowską
 36. Reh-art Barbara Janek 
 37. Stowarzyszenie Rozwoju,Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki” reprezentowane przez Roberta Janochę
 38. Glej Andrzej „Usługi murarsko-dekarskie” Przecza
 39. Zbigniew Dyrda
 40. Przemysław Ślęzak
 41. Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy
 42. Fundacja FELIX
 43. Ludwika Chojnacka
 44. Zbigniew Adasik
 45. Artur Domański
 46. Joanna Gadecka
 47. Janina Podgórna
 48. Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Wierzbniku
 49. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marcina w Marcinkowicach
 50. Sylwester Łuszczyna
 51. Zbigniew Mokrzyczak -AGROUSŁUGI
 52. Lucyna Garncarz
 53. Kazimierz Pilch „Pilch-cars” s.c.
 54. Tomasz Zeman
 55. Aneta Zygmunt
 56. Zofia Niewodniczańska
 57. Aneta Kowalska „KAJAKI WIKING”
 58. Agnieszka Barwińska
 59. Aleksandra Zeman
 60. Lilianna Żak
 61. Stanisław Stankowski
 62. Michał  Baucz
 63. Tomasz Niewodniczański
 64. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu
 65. Monika Żurańska-Skalny EKOSKAL
 66. Stowarzyszenie „W ogrodzie Viadrusa”
 67. Joanna Janocha
 68. Jacek Monkiewicz
 69. Alicja Ciupak
 70. Roksana Rosińska
 71. Bogusława Domańska
 72. Stanisława Bacza
 73. Tymoteusz Drebschok
 74. "POZYTYWNI" - KLUB MYŚLI SPOŁECZNEJ INICJATYWY
 75. Jolanta Błaszczuk
 76. Ewa Żerebecka