Brzesko-Oławska Wieś Historyczna
http://wieshistoryczna.pl/strona/harmonogram-naborow/2212

Harmonogram naborów

W 2024 roku zaplanowano nabory w następujących zakresach: 

1. Wzmocnienie kapitału społecznego; Przedsięwzięcie 1.3.2 Aktywizacja  i integracja  Smart Village – inteligentna wioska (Projekt Grantowy)

  – 10 000,00 EUR;

2. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej; baza turystyczna i rekreacyjno-sportowa, miejsca integracji mieszkańców 

– 65 362,55 EUR;

 

Poniżej pełna treść Hramonogramu.