Brzesko-Oławska Wieś Historyczna
http://wieshistoryczna.pl/strona/nabory-wnioskow/2211

NABORY WNIOSKÓW

W 2022 roku zaplanowano nabory w następujących zakresach: 

1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;

Przedsięwzięcie 1.2.1 Przedsiębiorcza i aktywna wieś;  podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje – 252 458,96 EUR;

2. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej; baza turystyczna i rekreacyjno-sportowa, miejsca integracji mieszkańców  – 82 500,00 EUR;

3. Wzmocnienie kapitału społecznego; Przedsięwzięcie 1.3.2 Aktywizacja  i integracja; wzbogacenie oferty świetlic (Projekt Grantowy)  – 65 000,00 EUR;

4. Wzmocnienie kapitału społecznego; Przedsięwzięcie 1.3.2 Aktywizacja  i integracja; wzbogacenie oferty świetlic  – 150 000,00 EUR;

5. Wzmocnienie kapitału społecznego; Przedsięwzięcie 1.3.2 Aktywizacja  i integracja;  Smart Village – inteligentna wioska (Projekt Grantowy)  –

10 000,00 EUR.

 

Pełna treść Harmonogramu w Zakładce Harmonogram naborów