Brzesko-Oławska Wieś Historyczna
http://wieshistoryczna.pl/strona/ogloszenia-o-naborach-wnioskow-2016/2268

OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW 2016

Ogłoszenia o naborach

1. Ogłoszenie nr BOWH/O/1/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków nr BOWH/O/1/2017 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Data opublikowania: 15.12.2016r.

 

2. Ogłoszenie nr BOWH/O/2/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków nr BOWH/O/2/2017 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Data opublikowania: 15.12.2016r.

 

3. Ogłoszenie nr BOWH/O/PG/1/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie Grantów nr BOWH/O/PG/1/2017 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego w zakresie: Organizacji działań przybliżających mieszkańcom dziedzictwo historyczne i kulturowe.

Data opublikowania: 15.12.2016r.

 

4. Ogłoszenie nr BOWH/O/PG/2/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie Grantów nr BOWH/O/PG/2/2017 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego w zakresie: Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej – zielone siłownie.

Data opublikowania: 15.12.2016r.