Brzesko-Oławska Wieś Historyczna
http://wieshistoryczna.pl/strona/ogloszenia-o-naborach-wnioskow-2023/2362

OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW 2023

Ogłoszenia o naborach

 

1. Ogłoszenie nr BOWH/O/PG/11/2023

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie Grantów nr BOWH/O/PG/11/2023 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego w zakresie: Organizacja działań mających na celu wzmocnienie kapitału społecznego.

Data opublikowania: 04.08.2023 r.