Brzesko-Oławska Wieś Historyczna
http://wieshistoryczna.pl/strona/przygotowanie-lsr-funkcjonowanie-biura/2189

Przygotowanie LSR- funkcjonowanie Biura

Dla potrzeb przygotowania LSR na lata 2016-2022 Biuro otwarte jest dla mieszkańców w dniach:

Biuro Stowarzyszenia:
Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka
Tel./Fax: 77 412 90 21
e-mail: p.pach@brzeskawieshistoryczna.pl