Brzesko-Oławska Wieś Historyczna
http://wieshistoryczna.pl/strona/wladze-stowarzyszenia/2170

Władze Stowarzyszenia

Zarząd:

Ewa Rosińska - Prezes Zarządu

Barbara Chyża - Wiceprezes Zarządu

Tomasz Zeman - Wiceprezes Zarządu

Maria Klamka - Skarbnik

Artur Domański - Członek Zarządu

Joanna Janocha – Członek Zarządu

Zofia Niewodniczańska - Członek Zarządu

Barbara Janek - Członek Zarządu

Teresa Kawecka - Członek Zarządu

Janina Podgórna - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Maria Pikul - Przewodniczący

Henryka Szczerbak – Zastępczyni Przewodniczącego

Sylwester Łuszczyna - Członek

Joanna Gadecka - Członek

 

Rada Decyzyjna:

Waldemar Wójcicki- Członek Rady

Dariusz Zięba- Członek Rady

Alicja Ciupak- Członek Rady

Stanisław Stankowski- Wiceprzewodniczący Rady

Michał  Baucz- Członek Rady

Lilliana Żak- Członek Rady

Agnieszka Barwińska- Członek Rady

Kazimierz Pilch- Członek Rady

Aleksandra Zeman- Członek Rady

Zofia Woszczyk- Członek Rady

Aneta Zygmunt- Członek Rady

Robert Janocha- Przewodniczący Rady

Małgorzata Kowalska- Członek Rady