Brzesko-Oławska Wieś Historyczna
http://wieshistoryczna.pl/wydarzenie/282/podpisano-kolejne-umowy-z-grantobiorcami

Podpisano kolejne umowy z Grantobiorcami

W dniu 19 czerwca br. Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podpisał z Grantobiorcami  pierwsze z 18 umów na realizację zadań służących osiągnięciu celu Projektu Grantowego pn.: Działania promocyjne w zakresie zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz oferty turystycznej.