Brzesko-Oławska Wieś Historyczna
http://wieshistoryczna.pl/wydarzenie/441/nowa-lsr-konsultacje-spoleczne

Nowa LSR - konsultacje społeczne

Już wkrótce  rozpoczniemy spotkania, które będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych Nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Przyjdź na spotkanie konsultacyjne i wypracuj z nami Nową Lokalną Strategię Rozwoju objętą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.