Brzesko-Oławska Wieś Historyczna
http://wieshistoryczna.pl/wydarzenie/458/infrastruktura-poprzez-projekty-grantowe

Infrastruktura poprzez Projekty Grantowe

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Dotychczas Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zrealizowało  5 Projektów Grantowych  na kwotę ponad 1 300 000 zł., w ramach których powstały nowe lub zmodernizowano obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i/lub miejsca integracji mieszkańców.

Dzięki aktywności gmin, organizacji oraz mieszkańców zrealizowano 54 Zadania o tym charakterze!!!

Dziękujemy za wspólpracę.

 

Projekty Grantowe: