Brzesko-Oławska Wieś Historyczna
http://wieshistoryczna.pl/wydarzenie/461/zaproszenie-na-warsztat-refleksyjny

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju, którego celem będzie analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu.

Warsztat refleksyjny odbędzie się w dniu 21 lutego 2023 r. o godzinie 15:30 w Centrum Ekokultura w Krzyżowicach 73, Gmina Olszanka.

Swój udział w warsztacie można zgłaszać wysyłajac informację na maila: biuro@wieshistoryczna.pl lub telefonicznie: 77 412 90 21, do dnia 16.02.2023 r.

Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.