Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Tytuł Operacji Własnej:  "EKOZABAWA" - kreatywny plac zabaw

 

Operacja  mająca na celu poprawę dostępu do infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej dla mieszkańców obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Brzesko-Oławska Wieś  Historyczna" poprzez budowę obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i/lub miejsc integracji wzbogacających ofertę edukacyjną Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego Ekokultura w Krzyżowicach.

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Tytuł Operacji Własnej:  Eko Edukacja dla Dużych i Małych

 

Operacja  mająca na celu  aktywizację i integrację mieszkańców Stowarzyszenia "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna" poprzez organizację działań edukacyjnych takich jak: warsztaty i szkolenia stacjonarne oraz wyjazdowe, a także poprzez opracowanie i wdrożenie systemu informacji turystyczno-edukacyjnej oraz wydanie publikacji przedstawiającej działalności sołectw z 5 Gmin.

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.