Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Po zapoznaniu się z treścią Statutu Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, można zadeklarować chęć przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego wypełniając poniższy plik do pobrania.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument BOWH Deklaracja 4 sektory (.doc 42kB) 2019-01-15 42kB Plik: BOWH Deklaracja 4 sektory.doc (42kB)POBIERZ

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.