Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

2023-09-26

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” informuje, że w dniu 4 października 2023 r. w Centrum Ekokultura w Krzyżowicach o godzinie 17:00, odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w zakresie Projektu Grantowego: Organizacja działań mających na celu wzmocnienie kapitału społecznego  (Nabór nr: BOWH/O/PG/11/2023).


Zawiadomienie dla Wnioskodawców o granty o uzupełnieniach

2023-09-25

W związku ze stwierdzeniem braków we wnioskach o powierzenie grantu w zakresie niedołączenia odpowiednich dokumentów w formie załączników, informujemy o możliwości dokonania uzupełnień lub wyjaśnień w terminie do 28 września br.

WYKAZ WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POWIERZENIE GRANTU zawierający informację o stwierdzonych brakach - nabór BOWH/O/PG/11/2023


Informacja dotycząca zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej

2023-09-12

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” uprzejmie informuje, iż w odpowiedzi na zamieszczoną  Informację nr BOWH/O/OW/2/2023 żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

2023-08-04

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza:

- nabór wniosków nr BOWH/O/PG/11/2023 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego.

Nabór potrwa od 21 sierpnia 2023 r. do 8 września 2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.