Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

2023-02-09

Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju, którego celem będzie analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu.

Warsztat refleksyjny odbędzie się w dniu 21 lutego 2023 r. o godzinie 15:30 w Centrum Ekokultura w Krzyżowicach 73, Gmina Olszanka.

Swój udział w warsztacie można zgłaszać wysyłajac informację na maila: biuro@wieshistoryczna.pl lub telefonicznie: 77 412 90 21, do dnia 16.02.2023 r.

Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.


Rozpoczęcie PW DBL II

2023-02-01

30 stycznia br. w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym EKOKULTURA w Krzyżowicach oficjalnie rozpoczęliśmy realizację Projektu współpracy pn.: Dobre bo lokalne II. W projekcie bierze udział trzech partnerów: Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy", Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów"


Kontakt z Biurem Stowarzyszenia

2023-01-13

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 stycznia br. mogą wystąpić utrudnienia w kontakcie telefonicznym oraz mailowym z uwagi na trwajace prace remontowe.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 513 060 883.


Infrastruktura poprzez Projekty Grantowe

2022-12-29

Dotychczas Stowarzyszenie zrealizowało  5 Projektów Grantowych  na kwotę ponad 1 300 000 zł., w ramach których powstały nowe lub zmodernizowano obiekty infrastruktury 

Dzięki aktywności gmin, organizacji oraz mieszkańców zrealizowano 54 Zadania o tym charakterze!!!

Dziękujemy za wspólpracę.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.