Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Konkurs EKO-twórczość, Eko-produkt, Eko-zabawka

2024-01-05

Zarzad Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza konkurs, którego celem jest m.in. promowanie postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży, propagowanie haseł proekologicznych: zero vaste, nie marnuj, nie wyrzucaj - wykorzystaj, nie kupuj – poszukaj w domu, zrób to sam, pobudzanie twórczej inicjatywy dziecka. 

Konkurs dedykowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 -15 lat zamieszkałych na terenie gmin: Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, Oława i Skarbimierz.

Konkurs trwa od 5 stycznia do 29 stycznia 2024 roku.

Regulamin Konkursu


Infrastrukturalne Projekty Grantowe

2023-12-28

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zrealizowało 5 Projektów Grantowych  na kwotę ponad 1 343 000 zł., w ramach których powstały nowe lub zmodernizowano obiekty infrastruktury. 

54 Zadania o tym charakterze zrealizowano na obszarze dzięki aktywności organizacji, mieszkańców i gmin.

Dziękujemy za współpracę.


WSPÓŁPRACA = EFEKTY

2023-12-27

EKO LGD, Dobre bo lokalne, Kultura bez granic, Dobre bo Lokalne II to 4 projekty współpracy zrealizowane na kwotę ponad 300 000 EUR w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zachowanie dziedzictwa lokalnego, edukacja ekologiczna oraz kulturowa mieszkańców, promocja poprzez szereg działań realizowano przez ostatnie lata na obszarze ”Brzesko–Oławskiej Wsi Historycznej”.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.