Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zapraszamy na warsztaty - Wianki Bożonarodzeniowe

2022-11-10

Zapraszamy na warsztaty  Wianki Bożonarodzeniowe z projektu pn.: EKO Inspiracje – nie wyrzucaj, wykorzystaj! w ramach unijnego projektu pn.: Mamy rady na odpady.


ZAPRASZAMY DO CENTRUM EKOKULTURA W KRZYŻOWICACH

2022-11-10

Stowarzyszenie  wspólnie z LGD „Dobra Widawa” zrealizowało projekt współpracy pod nazwą „Kultura bez granic”, którego celem była: Poprawa dostępu do edukacji ekologicznej oraz kulturowej mieszkańców z obszarów LGD z woj. opolskiego i woj. dolnośląskiego poprzez uruchomienie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego Ekokultura oraz działania promujące dziedzictwo kulturowe związane z tradycją i sztuką ludową obszarów partnerskich.

W ramach przedsięwzięcia zmodernizowany oraz wyposażony został obiekt w Krzyżowicach, który umożliwia prowadzenie licznych działań edukacyjnych. 


Kolejna umowa na realizację Projektu Współpracy

2022-11-09

W dniu 9 listopada br. Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” wraz ze  Stowarzyszeniem LGD "Dolina Stobrawy"  oraz LGD "Kraina Dinozaurów"  podpisało umowę na realizację projektu pn.: Dobre bo Lokalne II na łączną kwotę 1 240 000 zł.  Celem projektu jest: zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez budowę dwóch rękodzielni, doposażenie centrum produktu lokalnego, działania edukacyjne oraz promocję produktów i usług lokalnych.


W dniu 31.10.202r. biuro czynne do godz. 12:00

2022-10-28

Uprzejmie informujemy, że w  dniu 31 października br. Biuro Stowarzyszenia będzie czynne od godziny 7:30 do godziny 12:00.

 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.