Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

MAMY RADY NA ODPADY

2022-08-12

W dniu 11 sierpnia br. Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podpisało Umowę z Samorządem Województwa Opolskiego na realizację projektu pn.: EKO Inspiracje – nie wyrzucaj, wykorzystaj! w ramach unijnego projektu pn.: Mamy rady na odpady.


Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej

2022-08-10
W ramach realizacji operacji pn. „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)” organizowane są
bezpłatne szkolenia online dla 200 członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich. Aby zgłosić chęć wzięcia udziału w szkoleniach, należy wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny na stronie https://forms.office.com/r/YXaXVDittR.

Wakacje w Centrum EKOKULTURA

2022-08-10

Zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 11 lat do udziału w Wakacjach w Centrum Ekokultura, które potrwają od 22 do 26 sieprnia br

Zapisy - nr tel.: 77 412 90 21. Ilośc miejsc ograniczona.

 

 


Lista operacji poddanych ponownej weryfikacji na podstawie art.56. ust.2 ustawy o PS

2022-07-27

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w dniu 26 lipca 2022 roku dokonała ponownej weryfikacja „autokontroli” operacji złożonych w ramach naboru nr BOWH/O/19/2022.

Nabór BOWH/O/19/2022 - Podejmowanie działalności gospodarczej

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.