Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd:

Ewa Rosińska - Prezes Zarządu

Barbara Chyża - Wiceprezes Zarządu

Tomasz Zeman - Wiceprezes Zarządu

Maria Klamka - Skarbnik

Artur Domański - Członek Zarządu

Joanna Janocha – Członek Zarządu

Zofia Niewodniczańska - Członek Zarządu

Barbara Janek - Członek Zarządu

Teresa Kawecka - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Maria Pikul - Przewodniczący

Henryka Szczerbak – Zastępczyni Przewodniczącego

Joanna Gadecka - Członek

Ewa Kociołek - Członek

 

Rada Decyzyjna:

Waldemar Wójcicki- Członek Rady

Dariusz Zięba- Członek Rady

Alicja Ciupak- Członek Rady

Stanisław Stankowski- Wiceprzewodniczący Rady

Michał  Baucz- Członek Rady

Lilianna Żak- Członek Rady

Agnieszka Barwińska- Członek Rady

Kazimierz Pilch- Członek Rady

Piotr Tarapata- Członek Rady

Zofia Woszczyk- Członek Rady

Aneta Zygmunt- Członek Rady

Robert Janocha- Przewodniczący Rady

Małgorzata Kowalska- Członek Rady

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.