Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Ogłoszenia o naborach wniosków

2023-12-15

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza:

- nabór wniosków nr BOWH/O/20/2024 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD oraz

- nabór wniosków nr BOWH/O/PG/12/2024 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego.

Nabory potrwają od 2 stycznia 2024 r. do 17 stycznia 2024 r.

OGŁOSZENIA O NABORACH


SZKOLENIE/SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

2023-12-15

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w  szkoleniu/spotkaniu informacyjno-promocyjnym, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. o godzinie 16:00 w Centrum Ekokultura w Krzyżowicach 73, Gmina Olszanka.

Spotkanie będzie poświęcone ogłoszonym naborom wniosków: nr BOWH/O/20/2024 oraz  BOWH/O/PG/12/2024 oraz efektom działalności Stowarzyszenia w okresie programowania 2014-2020.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie udziału telefonicznie: 77 412 90 21.


Smart Village - inteligentna wioska

2023-12-14

Smart Village - Inteligentna Wioska - to stosunkowo nowe podejście w zakresie kształtowania polityki UE, które polega na wdrożeniu rozwiązania opartego na potrzebach i potencjale danego obszaru.  W Smart Villages tradycyjne oraz nowe sieci i usługi są wzmacniane za pomocą technologii cyfrowych, telekomunikacyjnych, innowacji przy lepszym wykorzystaniu wiedzy, a wszystko z korzyścią dla mieszkańców i przedsiębiorstw.

Wszystkich zainteresowanych rozwojem swoich miejscowości zachęcamy zapoznania się z udostępnionymi materiałami.


Harmonogram naborów wniosków - aktualizacja

2023-11-30

Uprzejmie informujemy, iż w listopadzie br. zaktualizowany został Harmonogram naborów wniosków.

Pełna treść zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.