Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

ZAPRASZAMY NA PLAC ZABAW PRZY CENTRUM EDUKACYJNO-SZKOLENIOWYM  EKOKULTURA W KRZYŻOWICACH

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zrealizowało projekt pn.: "EKOZABAWA" - kreatywny plac zabaw mający na celu poprawę dostępu do infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej dla mieszkańców obszaru działania LGD Stowarzyszenie "Brzesko-Oławska Wieś  Historyczna" poprzez budowę obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wzbogacających ofertę edukacyjną Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego Ekokultura w Krzyżowicach.

Wokół Centrum Ekokultura wykonano nowe ogrodzenie, zainstalowano oświetlenie zasilane energią słońca oraz wiatru, utwardzono teren, w tym powstały alejki, dokonano nasadzeń drzew, krzewów i roślin. Głównym jednak punktem projektu jest nowy plac zabaw, który pozwolił na stworzenie warunków bezpiecznej i aktywnej zabawy dla małych i większych mieszkańców. Na najmłodszych czeka plac zabaw pełen wyzwań, na którym trzeba będzie przejść po ścieżkach równoważnych, wspiąć się na piramidę linową, przemierzyć tunele, kreatywnie pomyśleć, zjechać zjeżdżalnią, czy też pobujać na huśtawkach. Wspólnie z rówieśnikami będą mogli bawić się w szałasach z wierzby energetycznej oraz na wieżach zestawu zabawowego.

Liczymy, że nowy plac zabaw posłuży jako miejsce do spędzania wolnego czasu we własnym zakresie, a także dla osób odwiedzających Centrum podczas różnych warsztatów, spotkań oraz imprez.

Zachęcamy do obserwowania profilu BOWH na portalu społecznościowym Facebook oraz odwiedzania strony internetowej www.wieshistoryczna.pl, na których publikowane są najnowsze informacje o ofercie edukacyjnej Centrum Ekokultura, w tym skierowanej dla najmłodszych.

 

 

Zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia

 

 

Data wydarzenia : 2022-12-28
Data publikacji : 2022-12-28

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.