Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

30 stycznia br. w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym EKOKULTURA w Krzyżowicach oficjalnie rozpoczęliśmy realizację Projektu współpracy pn. Dobre bo lokalne II. W projekcie bierze udział trzech partnerów: Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy", Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów".

Na obszarze naszego Stowarzyszenia projekt ma charakter typowo edukacyjny.

Poprzez organizację około 200 warsztatów i szkoleń, chcemy promować lokalną kulturę oraz podnosić wiedzę z zakresu ochrony środowiska.

Wszystkie warsztaty będą bezpłatne dla mieszkańców obszaru Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.

Warsztaty zostały zaplanowane w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym EKOKULTURA w Krzyżowicach – rekrutacja otwarta, informacja głównie na FB, stronie: www.ekokultura.org.pl

a także w ramach Mobilnego Centrum Ekokultura tj.:

- w szkołach, przedszkolach

- w świetlicach wiejskich,

- w Bibliotekach/Domach Kultury.

Śledźcie nas na naszym profilu i na naszej stronie internetowej, już dzisiaj zapraszamy!

 

 

Data wydarzenia : 2023-02-01
Data publikacji : 2023-02-01

Galerie zdjęć

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.