Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zapytanie ofertowe dot. produkcji filmu promującego efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna"

23.12.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe dot. organizacji warsztatów kulinarnych oraz pokazu kulinarnego nr 2

12.08.2019 r.

Oferta wybrana: LUXART, Michał Grzywacz

 

Zapytanie ofertowe dot. organizacji warsztatów kulinarnych oraz pokazu kulinarnego

29.07.2019 r.

Informujemy o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 3/PROW/2019 z dnia 29.07.2019r.

 

Zapytanie ofertowe dot. organizacji wizyty studyjnej

07.03.2019 r.

Oferta wybrana: LABIRYNTY Sp. z o.o.

 

Zapytanie ofertowe dot. przewozu osób

07.03.2019 r.

Oferta wybrana: Transport Krajowy i Międzynarodowy Rzeczy i Osób Lisowski Bogusław

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.