Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety, która została przygotowana w celu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla gmin: Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, Oława, Skarbimierz.

Zebrane dzięki niej dane posłużą do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

LInk do ankiety: Ankieta LSR na lata 2023-2027

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.