Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

 

Tytuł Zadania: Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym - budowa zespołu urządzeń do ćwiczeń STREET WORKOUT w Olszance

Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka

Miejsce inwestycji: Olszanka

Kwota Grantu: 31 600,00 zł

 

 

Tytuł Zadania: Montaż urządzeń STREET WORKOUT PARK

Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa

Miejsce inwestycji: Lipowa

Kwota Grantu: 24 172,00 zł

 


 

Tytuł Zadania: Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym - budowa zespołu urządzeń do ćwiczeń STREET WORKOUT w Pogorzeli

Zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Kobiet Wiejskich w Pogorzeli

Miejsce inwestycji: Pogorzela

Kwota Grantu: 32 516,00 zł

 

 

Tytuł Zadania: Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym - budowa zespołu urządzeń do ćwiczeń Street Workout w miejscowości Bystrzyca

Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie "Moja Bystrzyca"

Miejsce inwestycji: Bystrzyca

Kwota Grantu: 32 961,00 zł

 

 

Tytuły Zadań: Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym - budowa zespołu urządzeń do ćwiczeń STREET WORKOUT w Gierszowicach

Zadania zrealizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Teraz Gierszowice"

Miejsce inwestycji: Gierszowice

Kwota Grantu: 31 800,00 zł 

 

 

Tytuł Zadania: Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń Street Workout Park

Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie "NASZE OSIEDLA"

Miejsce inwestycji: Grodków

Kwota Grantu: 37 469,00 zł

 

 

Tytuł Zadania: Poprawa zagospodarowania terenu poprzez montaż zewnętrznego urządzenia do ćwiczeń siłowych

Zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Miłośników Łosiowa i okolic

Miejsce inwestycji: Łosiów

Kwota Grantu: 41 131,00 zł

 

 

Tytuł Zadania: Utworzenie obiektu do ćwiczeń siłowych i sprawnościowych typu Street Workout Park na terenie Skarbimierza-Osiedle

Zadanie zrealizowane przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Skarbimierzu

Miejsce inwestycji: Skarbimierz-Osiedla

Kwota Grantu: 26 957,00 zł

 

 

Tytuł Zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez montaż zewnętrznych urządzeń do ćwiczeń siłowych

Zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Lewina

Miejsce inwestycji: Lewin Brzeski

Kwota Grantu: 28 404,00 zł

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.