Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, które odbędzie się w dniu 14 grudnia  2022 r. o godzinie 16:00  w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym EKOKULTURA w Krzyżowicach - Gmina Olszanka.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie Quorum
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Zmiany do porządku obrad
 5. Głosowanie nad porządkiem obrad
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”
 7. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia w okresie minionej kadencji
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyborów władz Stowarzyszenia na kadencję 2022-2027

Podjęcie Uchwał:

- w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia,

- w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

 1. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Planu budżetu Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” na 2023 r.
 2. Informacja na temat stanu prac nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”        na lata 2023 - 2027
 3. Wolne wnioski
 4. Zakończenie  Walnego Zebrania

 

Uchwała w sprawie zmiany Statutu - grudzień 2022r.

Statut Stowarzyszenia -tekst jednolity grudzień 2022r.

Załącznik nr 1 do Statutu - Regulamin Zarządu

Załącznik Nr 2 do Statutu - Regulamin Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie Stowarzyszenia 2019-2022

Uchwała w sprawie uchwalenia planu budżetu na 2023 rok

 

Data wydarzenia : 2022-12-06
Data publikacji : 2022-12-06

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.