Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Dotychczas Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zrealizowało  5 Projektów Grantowych  na kwotę ponad 1 300 000 zł., w ramach których powstały nowe lub zmodernizowano obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i/lub miejsca integracji mieszkańców.

Dzięki aktywności gmin, organizacji oraz mieszkańców zrealizowano 54 Zadania o tym charakterze!!!

Dziękujemy za wspólpracę.

 

Projekty Grantowe:

  • Rozwijanie bazy rekreacyjno – sportowej i integracyjnej
  • Rozwijanie bazy rekreacyjno – sportowej - zielone siłownie
  • Rozwijanie bazy rekreacyjno – sportowej - Parkour Parki lub Street Workout Parki
  • Rozwijanie bazy rekreacyjno – sportowej i integracyjnej II
  • Rozwijanie bazy rekreacyjno – sportowej i integracyjnej III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wydarzenia : 2022-12-29
Data publikacji : 2022-12-29

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.