Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu

Zaproszenie do składania ofert

 

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” z siedzibą  w Krzyżowicach, informuje iż w związku z rozpoczęciem zadania pn. Akademia Seniorów II planuje się zakup następujących usług/towarów:

  1. Przeprowadzenie zajęć  z zakresu Nowych technologii dla osób powyżej 60 r. życia;

 6 szkoleń x 30 godzin lekcyjnych;

Miejsce przeprowadzenia zajęć: 3 cykle: Gmina Oława, 3 cykle: Gmina Grodków,

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2016, przewidywany termin zakończenia zajęć: grudzień 2016;

Podstawowym warunkiem oceny będą kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć informatycznych oraz przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie w pracy z dorosłymi, atutem będzie doświadczenie pracy z seniorami.

  1. Przeprowadzenie zajęć  z zakresu Psychologii pozytywnej dla osób powyżej 60 r. życia;

5 cykli szkoleniowych x 12 godzin lekcyjnych;

Miejsce przeprowadzenia zajęć: 1 cykl: Gmina Olszanka, 1 cykl: Gmina Lewin Brzeski, 1 cykl: Gmina Skarbimierz, 1 cykl: Gmina Oława, 1 cykl: Gmina Grodków;

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: sierpień 2016, przewidywany termin zakończenia zajęć: grudzień 2016;

Podstawowym warunkiem oceny będą kwalifikacje/doświadczenie w zakresie prowadzenia wykładów/zajęć z psychologii pozytywnej i doświadczenie w pracy z dorosłymi, atutem będzie doświadczenie pracy z seniorami.

  1. Przeprowadzenie zajęć z zakresu Treningu umysłu dla osób w wieku powyżej 60 r. życia;

5 cykli szkoleniowych x 18 godzin lekcyjnych;

Miejsce przeprowadzenia zajęć:  1 cykl: Gmina Olszanka, 1 cykl: Gmina Lewin Brzeski, 1 cykl: Gmina Skarbimierz, 1 cykl: Gmina Oława, 1 cykl: Gmina Grodków;

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: sierpień 2016, przewidywany termin zakończenia zajęć: grudzień 2016;

Podstawowym warunkiem oceny będą kwalifikacje/doświadczenie w zakresie prowadzenia treningu umysłu/pamięci i doświadczenie w pracy z dorosłymi, atutem będzie doświadczenie pracy z seniorami. 

  1. Przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób w wieku powyżej 60 r. życia;

15 zajęć x 15 miejscowości x 2 godzina lekcyjne;

Miejsce przeprowadzenia zajęć: 15 zajęć x 3 miejscowości: Gmina Olszanka, 15 zajęć x 3 miejscowości: Gmina Lewin Brzeski, 15 zajęć x 3 miejscowości: Gmina Skarbimierz, 15 zajęć x 3 miejscowości: Gmina Oława i 15 zajęć x 3 miejscowości: Gmina Grodków;

W ramach ww.  zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób w wieku powyżej 60 r. życia zaplanowano przeprowadzenie zajęć z jogi, tj.: 15 zajęć x 2 miejscowości;

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: sierpień 2016, przewidywany termin zakończenia zajęć: grudzień 2016;

Podstawowym warunkiem oceny będą kwalifikacje/doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych (w tym jogi) z naciskiem na zajęcia dla seniorów.

  1. Przeprowadzenie zajęć z rękodzieła dla osób w wieku powyżej 60 r. życia;

5 cykli szkoleniowych x 30 godzin lekcyjnych;

Miejsce przeprowadzenia zajęć:  1 cykl: Gmina Olszanka, 1 cykl: Gmina Lewin Brzeski, 1 cykl: Gmina Skarbimierz, 1 cykl: Gmina Oława, 1 cykl: Gmina Grodków;

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: sierpień 2016, przewidywany termin zakończenia zajęć: grudzień 2016;

Podstawowym warunkiem oceny będą kwalifikacje/doświadczenie w zakresie rękodzieła i doświadczenie w pracy z dorosłymi. 

  1. Przeprowadzenie zajęć z zakresu edukacji kulturalnej (pantomima) dla osób powyżej 60 r. życia;

15 zajęć x 1 miejscowość x 3 godziny zegarowe;

Miejsce przeprowadzenia zajęć: 15 zajęć x 1 miejscowość: Gmina Skarbimierz;

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: sierpień 2016, przewidywany termin zakończenia zajęć: grudzień 2016;

Podstawowym warunkiem oceny będą kwalifikacje/doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć teatralnych i doświadczenie w pracy z dorosłymi. 

  1. Zakup materiałów na zajęcia:

           a) koce, paski, kostki na zajęcia z jogi;

           b) zakup materiałów do zajęć z rękodzieła;

           c) zakup rekwizytów i niezbędnych materiałów na zajęcia z pantomimy.

  1. Transport:

          a) 200 seniorów i seniorek do teatru w Opolu (sierpień/wrzesień 2016);

          b) 200 seniorów i seniorek do kina w Opolu (październik/listopad 2016);

          c) 200 seniorów i seniorek na Spotkanie integracyjno-kulturalne.

  1. Dostarczenie poczęstunku na Spotkanie integracyjno-kulturalne dla 200 seniorów/seniorek.
  2. Występ kabaretu/grupy teatralnej/artysty na spotkaniu integracyjno-kulturalnym.

 

Ceny ofert uwzględniać muszą wszystkie zobowiązania, muszą być podane cyfrowo i słownie.

Osoby/podmioty zainteresowane realizacją wyżej opisanych zadań mogą złożyć swoje oferty w terminie do 08.07.2016 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: asos@wieshistoryczna.pl

Składając ofertę należy wziąć pod uwagę realizację zajęć  z zachowaniem ich cykliczności, ponadto zajęcia mogą odbywać się w tym samym terminie i czasie w różnych miejscowościach, w poszczególnych gminach, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników projektu.

Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny z wybranym oferentem oraz do nie podpisania umowy z żadnym wykonawcą.                                                                       

Szczegółowe  informacje udzielane będą w biurze LGD, pod numerem telefonu: 77 412 90 21.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Informacja o planowanym do wykonania zadaniu (.pdf 226.82kB) 2016-07-01 226.82kB Plik: Informacja o planowanym do wykonania zadaniu.pdf (226.82kB)POBIERZ

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.