Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” rozpoczyna realizację zadania pn. Akademia Seniorów II skierowanego dla osób po 60 r. życia, które współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Jest to już trzeci projekt uszyty na miarę potrzeb seniorów zamieszkujących nasz obszar.

Po raz pierwszy, po rozszerzeniu obszaru działalności Stowarzyszenia, wsparcie jest skierowane do seniorów/seniorek nowej gminy- Gminy Grodków.

Zakres proponowanych działań został skonsultowany i omówiony z przedstawicielami grupy osób po 60 r. życia oraz z przedstawicielami instytucji zajmujących się problemem osób starszych na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania.

Projekt ma na celu umożliwienie 200 seniorom/seniorkom skorzystania z oferty edukacyjno-kulturalnej ukierunkowanej na wzrost zdolności seniorów do utrzymania aktywności fizycznej i umysłowej, pobudzenia ich twórczości, zwiększenia otwartości i elastyczności myślenia co w rezultacie przyczyni się do zapobiegnięcia ich marginalizacji i wykluczenia społecznego. Od sierpnia do grudnia 2016 r. zaplanowano do realizacji zajęcia dostosowane do potrzeb seniorów:

1. Nowe technologie; zaplanowano od września 2016 r. do grudnia 2016 r.

w Marcinkowicach, Bystrzycy, Osieku na terenie Gminy Oława oraz w Kopicach, Grodkowie, Gnojnej na terenie Gminy Grodków.

2. Psychologia pozytywna; zaplanowano od sierpnia 2016 r. do grudnia 2016 r.

w Osieku na terenie Gminy Oława, w Wojsławiu na terenie Gminy Grodków, w Łosiowie na terenie Gminy Lewin Brzeski, w Pawłowie na terenie Gminy Skarbimierz oraz w Jankowicach Wielkich na terenie Gminy Olszanka.

3. Trening umysłu; zaplanowano od sierpnia 2016 r. do grudnia 2016 r.

w Bystrzycy na terenie Gminy Oława, w Wojsławiu na terenie Gminy Grodków, w Sarnach Małych na terenie Gminy Lewin Brzeski, w Żłobiźnie na terenie Gminy Skarbimierz oraz w Przylesiu na terenie Gminy Olszanka.

4. Zajęcia sportowo-rekreacyjne; zaplanowano od sierpnia 2016 r. do grudnia 2016 r.

w Marcinkowicach, Bystrzycy, Osieku na terenie Gminy Oława, w Wojsławiu, Kobieli, Kopicach na terenie Gminy Grodków, w Sarnach Małych, Lewinie Brzeskim, Łosiowie na terenie Gminy Lewin Brzeski, w Pawłowie, Skarbimierzu Osiedle, Żłobiźnie na terenie Gminy Skarbimierz oraz w Przylesiu, Pogorzeli/Olszance, Jankowicach Wielkich na terenie Gminy Olszanka.

5. Zajęcia z rękodzieła; zaplanowano od sierpnia 2016 r. do grudnia 2016 r.

w Marcinkowicach na terenie Gminy Oława, w Grodkowie na terenie Gminy Grodków, w Lewinie Brzeskim na terenie Gminy Lewin Brzeski, w Żłobiźnie na terenie Gminy Skarbimierz oraz w Pogorzeli/Olszance na terenie Gminy Olszanka.

6. Zajęcia teatralne (pantomima); zaplanowano od sierpnia 2016 r. do grudnia 2016 r. w Skarbimierzu Osiedle na terenie Gminy Skarbimierz.

Ponadto 200 seniorów/seniorek będzie miało okazję pojechać do teatru na przełomie sierpnia/września 2016 r. oraz do kina na przełomie października/listopada 2016 r. oraz wzięcia udziału w Spotkaniu integracyjno-kulturalnym wieńczącym projekt.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z biurem Stowarzyszenia pod numerem tel. 77 412 90 21 oraz do zgłaszania propozycji realizacji zajęć w innych miejscowościach, w których byłaby chętna grupa min. 10-ciu Seniorów/Seniorek.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.