Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” jest w trakcie realizacji zadania pn. Akademia Seniorów, które współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” oraz Burmistrz Lewina Brzeskiego, Wójt Gminy Olszanka, Wójt Gminy Skarbimierz, Wójt Gminy Oława zapraszają mieszkańców Gminy Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz i Oławy, którzy ukończyli 60 rok życia na bezpłatne zajęcia z zakresu:

  1. Obsługi komputera i nowych technologii

  2. Treningu umysłu

  3. Edukacji zdrowotnej i profilaktycznej

  4. Zajęć sportowo-rekreacyjnych

  5. Wyjazdu kulturalnego

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie do kontaktu z pracownikami Stowarzyszenia pod numerem telefonu 77 412 90 21 lub do osobistego odwiedzenia nas w siedzibie biura w Krzyżowicach 72.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.