Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Ogłoszenia o naborach

1. Ogłoszenie nr BOWH/O/PG/3/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie Grantów nr BOWH/O/PG/3/2017 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego w zakresie Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej – Parkour Parki lub Street Workout Parki

Data opublikowania: 13.02.2017r.

 

2. Ogłoszenie nr BOWH/O/PG/4/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie Grantów nr BOWH/O/PG/4/2017 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego w zakresie Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej i integracyjnej

Data opublikowania: 13.02.2017r.

 

3. Ogłoszenie nr BOWH/O/PG/5/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie Grantów nr BOWH/O/PG/5/2017 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego w zakresie Wsparcie obiektów zabytkowych, archeologicznych i przyrodniczych o szczególnych znaczeniu dla obszaru LGD

Data opublikowania: 13.02.2017r.

 

4. Ogłoszenie nr BOWH/O/PG/6/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie Grantów nr BOWH/O/PG/6/2017 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego w zakresie Wzbogacenie oferty świetlic poprzez działania mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego

Data opublikowania: 13.02.2017r.

 

5. Ogłoszenie nr BOWH/O/3/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków nr BOWH/O/3/2017 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w zakresie: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Data opublikowania: 23.06.2017r.

 

6. Ogłoszenie nr BOWH/O/4/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków nr BOWH/O/4/2017 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego

Data opublikowania: 23.06.2017r.

 

7. Ogłoszenie nr BOWH/O/PG/6.1/2017

Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków o powierzenie Grantów nr BOWH/O/PG/6.1/2017 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego w zakresie Wzbogacenie oferty świetlic poprzez działania mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego

Data opublikowania: 23.06.2017r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.