Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Biuro otwarte jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Biuro Stowarzyszenia:
Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka
Tel./Fax: 77 412 90 21
e-mail: biuro@wieshistoryczna.pl

 

Prezes Stowarzyszenia:

  • Ewa Rosińska

               - kontak: ewa.rosinska@wieshistoryczna.pl 

Zespół Biura Stowarzyszenia:

  • Marta Mokrzyczak-Chudy- Kierownik Biura

 - kontak: biuro@wieshistoryczna.pl 

  • Piotr Pach- Specjalista ds. Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Ewaluacji i Kontroli

 - kontak: p.pach@wieshistoryczna.pl 

  • Artur Domański- Specjalista ds. Wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- kontak: a.domanski@wieshistoryczna.pl 

  • Dorota Kukułka-Adasik- Specjalista ds. Aktywizacji, Animacji Lokalnej i Współpracy

- kontak: d.kukulka-adasik@wieshistoryczna.pl 

  • Joanna Duda - Księgowa

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.