Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

 

W dniu 8 czerwca br. Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podpisało Umowę z Samorządem Województwa Opolskiego na wsparcie przygotowawcze do tworzenia oddolnej Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejne lata. Już wkrótce rozpoczniemy pracę nad nową LSR, zachęcamy do aktywnego udziału w jej tworzeniu.

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.