Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Interpretacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Pytania i odpowiedzi _w zakresie poddziałania 19.2 25102018 (.pdf 1.8MB) 2018-10-30 1.8MB Plik: Pytania i odpowiedzi _w zakresie poddziałania 19.2 25102018.pdf (1.8MB)POBIERZ
Dokument PDF Pytania i odpowiedzi _w zakresie poddziałania 19_2__23022018 (.pdf 1.78MB) 2018-02-26 1.78MB Plik: Pytania i odpowiedzi _w zakresie poddziałania 19_2__23022018.pdf (1.78MB)POBIERZ
Dokument PDF Pytania i odpowiedzi _w zakresie poddziałania 19.2_29122017 (.pdf 1.78MB) 2018-01-02 1.78MB Plik: Pytania i odpowiedzi _w zakresie poddziałania 19.2_29122017.pdf (1.78MB)POBIERZ
Dokument PDF wyjasnienia dot. samodzielnych kół gospodyń wiejskich z dn 2 czerwca 2017 (.pdf 179.65kB) 2017-06-29 179.65kB Plik: wyjasnienia dot. samodzielnych kół gospodyń wiejskich z dn 2 czerwca 2017.pdf (179.65kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. wyjaśnień do § 29 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia (pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje) dla Poddziałania 19.2 z dnia 30 maja 2017 (.pdf 541.63kB) 2017-06-05 541.63kB Plik: dot. wyjaśnień do § 29 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia (pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje) dla Poddziałania 19.2 z dnia 30 maja 2017.pdf (541.63kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. zakupionego sprzętu w ramach poddziałania, będącego przedmiotem zastawu rejestrowego z dnia 30 maja 2017 (.pdf 343.2kB) 2017-06-05 343.2kB Plik: dot. zakupionego sprzętu w ramach poddziałania, będącego przedmiotem zastawu rejestrowego z dnia 30 maja 2017.pdf (343.2kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. kwestii związanych z przyznawaniem pomocy w zakresie tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych z dnia 30 maj 2017 (.pdf 458.26kB) 2017-06-05 458.26kB Plik: dot. kwestii związanych z przyznawaniem pomocy w zakresie tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych z dnia 30 maj 2017.pdf (458.26kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. możłiwosci pozyskania środków przez organizacje pozarządowe od jst na cele poddziałania 19.2 z dnia 26 maja 2017 (.pdf 166.53kB) 2017-06-05 166.53kB Plik: dot. możłiwosci pozyskania środków przez organizacje pozarządowe od jst na cele poddziałania 19.2 z dnia 26 maja 2017.pdf (166.53kB)POBIERZ
Dokument PDF w sprawie odpowiedzi na pytania dotyczące przeprowadzenia postępowania ofertowego z zastosowaniem trybu konkurencyjnego z dnia 17 maja 2017 (.pdf 93kB) 2017-06-05 93kB Plik: w sprawie odpowiedzi na pytania dotyczące przeprowadzenia postępowania ofertowego z zastosowaniem trybu konkurencyjnego z dnia 17 maja 2017.pdf (93kB)POBIERZ
Dokument PDF w sprawie przepisów ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW z dnia 17 maja 2017 (.pdf 150.3kB) 2017-06-05 150.3kB Plik: w sprawie przepisów ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW z dnia 17 maja 2017.pdf (150.3kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. zakupów netto na NIP EUw ramach poddziałania 19.2 z dnia 15 maja 2017 (.pdf 351.39kB) 2017-06-05 351.39kB Plik: dot. zakupów netto na NIP EUw ramach poddziałania 19.2 z dnia 15 maja 2017.pdf (351.39kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. braku możliwości ubiegania się o wsparcie parafii, której siedziba znajduje się poza obszarem LSR z dnia 10 maja 2017 (.pdf 317.39kB) 2017-06-05 317.39kB Plik: dot. braku możliwości ubiegania się o wsparcie parafii, której siedziba znajduje się poza obszarem LSR z dnia 10 maja 2017.pdf (317.39kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. rozwój działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 z dnia 5 maja 2017 (.pdf 1.25MB) 2017-06-05 1.25MB Plik: dot. rozwój działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 z dnia 5 maja 2017.pdf (1.25MB)POBIERZ
Inny dotyczące możliwości przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 z dnia 28 kwietnia 2017 (.PDF 404.04kB) 2017-06-05 404.04kB Plik: dotyczące możliwości przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 z dnia 28 kwietnia 2017.PDF (404.04kB)POBIERZ
Inny dot. sposobu obliczania poziomu sprzedaży produktówusługtowarów w biznesplanie z dn 20 kwietnia 2017 (.PDF 238.72kB) 2017-04-21 238.72kB Plik: dot. sposobu obliczania poziomu sprzedaży produktówusługtowarów w biznesplanie z dn 20 kwietnia 2017.PDF (238.72kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. wystawiania zaświadczeń o pomocy de minimis dla beneficjentów poddziłania 19.2 - premie z dn 07 kwietnia .2017 (.pdf 502.31kB) 2017-04-21 502.31kB Plik: dot. wystawiania zaświadczeń o pomocy de minimis dla beneficjentów poddziłania 19.2 - premie z dn 07 kwietnia .2017.pdf (502.31kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. zasady wypełniania WOPP - inne oraz umowy o przyznanie pomocy w kontekście utworzenia i utrzymania miejsc pracy z dn. 07 kwietnia .2017 (.pdf 419.72kB) 2017-04-21 419.72kB Plik: dot. zasady wypełniania WOPP - inne oraz umowy o przyznanie pomocy w kontekście utworzenia i utrzymania miejsc pracy z dn. 07 kwietnia .2017.pdf (419.72kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. możliwości ubiegania się o pomoc w ramach poddziałania 19.2 przez Kolo gospodyń wiejskich, z dnia 20 marca 2017 (.pdf 802.46kB) 2017-04-21 802.46kB Plik: dot. możliwości ubiegania się o pomoc w ramach poddziałania 19.2 przez Kolo gospodyń wiejskich, z dnia 20 marca 2017.pdf (802.46kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. obowiązku zamieszczania zapytań ofertowych na Portalu ogłoszeń z dnia 16 marca 2017 (.pdf 411.07kB) 2017-04-21 411.07kB Plik: dot. obowiązku zamieszczania zapytań ofertowych na Portalu ogłoszeń z dnia 16 marca 2017.pdf (411.07kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, z dnia 16 marca 2017 (.pdf 907.24kB) 2017-04-21 907.24kB Plik: dot. operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, z dnia 16 marca 2017.pdf (907.24kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. udokumentowania posiadania nr ewidencyjnego przez Wnioskodawców z dn. 14 marca 2017 (.pdf 582.29kB) 2017-04-21 582.29kB Plik: dot. udokumentowania posiadania nr ewidencyjnego przez Wnioskodawców z dn. 14 marca 2017.pdf (582.29kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. możliwości dofinansowania z zakresu Zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania 19.2 z dn. 02 marca 2017 (.pdf 1.1MB) 2017-04-21 1.1MB Plik: dot. możliwości dofinansowania z zakresu Zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania 19.2 z dn. 02 marca 2017.pdf (1.1MB)POBIERZ
Dokument PDF dot. zakresu poziomu dofinansowania w poddziałaniu 19.2 z dn. 2 marca 2017, (.pdf 243.1kB) 2017-04-21 243.1kB Plik: dot. zakresu poziomu dofinansowania w poddziałaniu 19.2 z dn. 2 marca 2017,.pdf (243.1kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. wyjasnienie w zakresie kwalifikowalnosci vat w ramach poddzialania 19.2 z dn. 28 lutego 2017 (.pdf 1.13MB) 2017-04-21 1.13MB Plik: dot. wyjasnienie w zakresie kwalifikowalnosci vat w ramach poddzialania 19.2 z dn. 28 lutego 2017.pdf (1.13MB)POBIERZ
Dokument PDF dot. zasad wypełniania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2, w zakresie sekcji wskaźników obowiązkowych z dn. 27 lutego 2017 (.pdf 175.68kB) 2017-04-21 175.68kB Plik: dot. zasad wypełniania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2, w zakresie sekcji wskaźników obowiązkowych z dn. 27 lutego 2017.pdf (175.68kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. warunku wykonywania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 z dn. 22 lutego 2017 (.pdf 194.38kB) 2017-04-21 194.38kB Plik: dot. warunku wykonywania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 z dn. 22 lutego 2017.pdf (194.38kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. warunku udzielania pomocy w poddziałaniu 19.2 z dn. 22 lutego 2017 (.pdf 293.6kB) 2017-04-21 293.6kB Plik: dot. warunku udzielania pomocy w poddziałaniu 19.2 z dn. 22 lutego 2017.pdf (293.6kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. sposobu postępowania przy ocenie protestów z dn. 20. lutego 2017 (.pdf 291.86kB) 2017-04-21 291.86kB Plik: dot. sposobu postępowania przy ocenie protestów z dn. 20. lutego 2017.pdf (291.86kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. możliwości ubiegania się o pomoc na podejmowanie działalności w poddziałaniu 19.2 przez udziałowca i prezesa sp. z o.o. z dn. 21 lutego 2017 (.pdf 262.52kB) 2017-04-21 262.52kB Plik: dot. możliwości ubiegania się o pomoc na podejmowanie działalności w poddziałaniu 19.2 przez udziałowca i prezesa sp. z o.o. z dn. 21 lutego 2017.pdf (262.52kB)POBIERZ
Dokument PDF dot wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 - w zakresie budowy i przebudowy niekomercyjnej infrastruktury oraz zachowania dziedzictwa lokalnego z dn. 20 lutego 2017 (.pdf 301.67kB) 2017-04-21 301.67kB Plik: dot wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 - w zakresie budowy i przebudowy niekomercyjnej infrastruktury oraz zachowania dziedzictwa lokalnego z dn. 20 lutego 2017.pdf (301.67kB)POBIERZ
Inny dot wyjaśnienia warunku niepodlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku operacji w zakresie podejmowania d.g. w poddziałaniu 19.2 z dnia 10 lutego 2017 (.PDF 281.55kB) 2017-02-15 281.55kB Plik: dot wyjaśnienia warunku niepodlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku operacji w zakresie podejmowania d.g. w poddziałaniu 19.2 z dnia 10 lutego 2017.PDF (281.55kB)POBIERZ
Inny dot koniecznosći posiadania numerów identyfikacyhjnych przez grantobiorców wsnioskujących o powierzenie grantu z dnia 10 lutego 2017 (.PDF 244.31kB) 2017-02-15 244.31kB Plik: dot koniecznosći posiadania numerów identyfikacyhjnych przez grantobiorców wsnioskujących o powierzenie grantu z dnia 10 lutego 2017.PDF (244.31kB)POBIERZ
Inny dot. udostępnienia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis z dnia 8 lutego 2017 (.PDF 283.06kB) 2017-02-15 283.06kB Plik: dot. udostępnienia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis z dnia 8 lutego 2017.PDF (283.06kB)POBIERZ
Dokument PDF dot zawieszenia pracy generatora wniosków w ramach poddziłania 19.2 z dnia 6 lutego 2017r. (.pdf 200.03kB) 2017-02-15 200.03kB Plik: dot zawieszenia pracy generatora wniosków w ramach poddziłania 19.2 z dnia 6 lutego 2017r..pdf (200.03kB)POBIERZ
Dokument PDF Informacja o palnowanym uruchomieniu Portalu Ogłoszeń z dnia 2 lutego 2017 (.pdf 657.02kB) 2017-02-15 657.02kB Plik: Informacja o palnowanym uruchomieniu Portalu Ogłoszeń z dnia 2 lutego 2017.pdf (657.02kB)POBIERZ
Dokument PDF dot wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 z dnia 2 lutego 2017 (.pdf 2.71MB) 2017-02-15 2.71MB Plik: dot wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 z dnia 2 lutego 2017.pdf (2.71MB)POBIERZ
Dokument PDF dot wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 - możliwość ubiegania sie o wsparcie nadleśnictwa z dnia 30 stycznia 2017 (.pdf 862.28kB) 2017-02-15 862.28kB Plik: dot wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 - możliwość ubiegania sie o wsparcie nadleśnictwa z dnia 30 stycznia 2017.pdf (862.28kB)POBIERZ
Dokument PDF dot wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 - biznes plan z dn. 17 stycznia 2017 3 (.pdf 284.35kB) 2017-01-23 284.35kB Plik: dot wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 - biznes plan z dn. 17 stycznia 2017 3.pdf (284.35kB)POBIERZ
Dokument PDF dot wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 - biznes plan z dn. 17 stycznia 2017 2 (.pdf 223.41kB) 2017-01-23 223.41kB Plik: dot wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 - biznes plan z dn. 17 stycznia 2017 2.pdf (223.41kB)POBIERZ
Dokument PDF dot wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 - biznes plan z dn. 17 stycznia 2017 1 (.pdf 310.49kB) 2017-01-23 310.49kB Plik: dot wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 - biznes plan z dn. 17 stycznia 2017 1.pdf (310.49kB)POBIERZ
Dokument PDF dot wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 -inkubator z dn. 12 stycznia 2017 (.pdf 309.27kB) 2017-01-23 309.27kB Plik: dot wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 -inkubator z dn. 12 stycznia 2017.pdf (309.27kB)POBIERZ
Dokument PDF dot wyjaśnienia zapisów instrukcji wypełniania wniosku o przynanie pomocy -podejmownie działalności- w ramach poddziałania 19.2 z dn. 5 stycznia 2017 MRiRW (.pdf 388.24kB) 2017-01-23 388.24kB Plik: dot wyjaśnienia zapisów instrukcji wypełniania wniosku o przynanie pomocy -podejmownie działalności- w ramach poddziałania 19.2 z dn. 5 stycznia 2017 MRiRW.pdf (388.24kB)POBIERZ
Dokument PDF dot wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 - wkład rzeczowy, podległość pod ustawę sdg z dn. 27 grudnia 2016 (.pdf 366.59kB) 2017-01-12 366.59kB Plik: dot wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 - wkład rzeczowy, podległość pod ustawę sdg z dn. 27 grudnia 2016.pdf (366.59kB)POBIERZ
Dokument PDF dot wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 - koszt najmu z dn. 22grudnia 2016 (.pdf 252.08kB) 2017-01-12 252.08kB Plik: dot wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 - koszt najmu z dn. 22grudnia 2016.pdf (252.08kB)POBIERZ
Dokument PDF dot wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 - umowa przedwstępna, kwota pomocy dla JST z dn. 16 grudnia 2016 (.pdf 509.77kB) 2016-12-21 509.77kB Plik: dot wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 - umowa przedwstępna, kwota pomocy dla JST z dn. 16 grudnia 2016.pdf (509.77kB)POBIERZ
Dokument PDF dot zasady ustalania wysokości kwoty pomocy z dn. 15 grudnia 2016 (.pdf 514.48kB) 2016-12-16 514.48kB Plik: dot zasady ustalania wysokości kwoty pomocy z dn. 15 grudnia 2016.pdf (514.48kB)POBIERZ
Dokument PDF dot wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 - środki transportu, infrastruktura rekreacyjno-sportowa z dn.15 grudnia 2016 (.pdf 331.22kB) 2016-12-16 331.22kB Plik: dot wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 - środki transportu, infrastruktura rekreacyjno-sportowa z dn.15 grudnia 2016.pdf (331.22kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. kosztów kwalifikowalnych - baza rekreazyjno sportowa (100%) z dn. 13 grudnia 2016 (.pdf 305.81kB) 2016-12-16 305.81kB Plik: dot. kosztów kwalifikowalnych - baza rekreazyjno sportowa (100%) z dn. 13 grudnia 2016.pdf (305.81kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. wyjaśnienia ARiMR w zakresie poddziałania 19.2 - nowe środki transporu, 70% planowanych kosztów, odchyleń w cenach zakupu- z dn. 9 grudnia 2016 (.pdf 1.02MB) 2016-12-14 1.02MB Plik: dot. wyjaśnienia ARiMR w zakresie poddziałania 19.2 - nowe środki transporu, 70% planowanych kosztów, odchyleń w cenach zakupu- z dn. 9 grudnia 2016.pdf (1.02MB)POBIERZ
Dokument PDF dot. możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji budowlanej planowanej do realizacji w związku ze świadczeniem usług turystycznych z dn. 09 grudnia 2016 (.pdf 397.59kB) 2016-12-14 397.59kB Plik: dot. możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji budowlanej planowanej do realizacji w związku ze świadczeniem usług turystycznych z dn. 09 grudnia 2016.pdf (397.59kB)POBIERZ
Inny dot. interpretacj zapisów ustawy Prwo zamowień publicznych w kontekście poddziałania 19.2 z dn. 08 grudnia 2016 (.PDF 170.84kB) 2016-12-14 170.84kB Plik: dot. interpretacj zapisów ustawy Prwo zamowień publicznych w kontekście poddziałania 19.2 z dn. 08 grudnia 2016.PDF (170.84kB)POBIERZ
Dokument PDF dot wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 - środki transportu z dn. 6 grudnia 2016 (.pdf 1.48MB) 2016-12-14 1.48MB Plik: dot wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 - środki transportu z dn. 6 grudnia 2016.pdf (1.48MB)POBIERZ
Dokument PDF dot kosztów kwalifikowalnych - koszty remontu - z dn. 05 grudnia 2016 (.pdf 715.25kB) 2016-12-14 715.25kB Plik: dot kosztów kwalifikowalnych - koszty remontu - z dn. 05 grudnia 2016.pdf (715.25kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. wyjaśnienia zapisu Instrukcji wypełniania wniosku na operacje w ramach poddziałania 19.2 z dn. 02 grudnia 2016 (.pdf 982.15kB) 2016-12-14 982.15kB Plik: dot. wyjaśnienia zapisu Instrukcji wypełniania wniosku na operacje w ramach poddziałania 19.2 z dn. 02 grudnia 2016.pdf (982.15kB)POBIERZ
Dokument PDF Pytania-i-odpowiedzi 19.2 (.pdf 928.74kB) 2016-12-01 928.74kB Plik: Pytania-i-odpowiedzi 19.2.pdf (928.74kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. wyjaśnienia ARiMR w zakresie poddziałania 19.2 z dn. 24 listopada 2016 (.pdf 663.87kB) 2016-11-28 663.87kB Plik: dot. wyjaśnienia ARiMR w zakresie poddziałania 19.2 z dn. 24 listopada 2016.pdf (663.87kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. wyjaśnienia w sprawie warunków przyznawania pomocy na operacje w zakresie rozwijania dziłalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 z dn. 16 listopada 2016 (.pdf 71.35kB) 2016-11-18 71.35kB Plik: dot. wyjaśnienia w sprawie warunków przyznawania pomocy na operacje w zakresie rozwijania dziłalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 z dn. 16 listopada 2016.pdf (71.35kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. wyjaśnienia w sprawie warunków przyznawania pomocy na operacje w zakresie projektów grantowych w ramach poddziałania 19.2 z dn. 10 listopada 2016 (.pdf 638.83kB) 2016-11-14 638.83kB Plik: dot. wyjaśnienia w sprawie warunków przyznawania pomocy na operacje w zakresie projektów grantowych w ramach poddziałania 19.2 z dn. 10 listopada 2016.pdf (638.83kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. wyjaśnienia w sprawie możliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 z dn. 09 listopada 2016 (.pdf 412.36kB) 2016-11-14 412.36kB Plik: dot. wyjaśnienia w sprawie możliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 z dn. 09 listopada 2016.pdf (412.36kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. wyjaśnienia zapisu Instrukcji wypełniania wniosku na operacje w ramach poddziałania 19.2 z dn. 07 listopada 2016 (.pdf 88.87kB) 2016-11-14 88.87kB Plik: dot. wyjaśnienia zapisu Instrukcji wypełniania wniosku na operacje w ramach poddziałania 19.2 z dn. 07 listopada 2016.pdf (88.87kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. możliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 z dn. 04 listopada 2016 (.pdf 682.32kB) 2016-11-14 682.32kB Plik: dot. możliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 z dn. 04 listopada 2016.pdf (682.32kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. możliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 z dn. 03 listopada 2016 (.pdf 795.67kB) 2016-11-14 795.67kB Plik: dot. możliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 z dn. 03 listopada 2016.pdf (795.67kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. wyjaśnienia w ramach poddziałania 19.2 w zakresie Premii z dn. 25 października 2016 (.pdf 163.75kB) 2016-10-26 163.75kB Plik: dot. wyjaśnienia w ramach poddziałania 19.2 w zakresie Premii z dn. 25 października 2016.pdf (163.75kB)POBIERZ
Inny dot. wyjaśnienia ARiMR w zakresie poddziałania 19.2 z dn. 19 października 2016 (.PDF 890.79kB) 2016-10-20 890.79kB Plik: dot. wyjaśnienia ARiMR w zakresie poddziałania 19.2 z dn. 19 października 2016.PDF (890.79kB)POBIERZ
Inny dot. wyjaśnienia ARiMR w zakresie możliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 z dn. 19 października 2016 (.PDF 1.35MB) 2016-10-20 1.35MB Plik: dot. wyjaśnienia ARiMR w zakresie możliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 z dn. 19 października 2016.PDF (1.35MB)POBIERZ
Inny dot. wyjaśnienia ARiMR w zakresie możliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 z dn. 18 października 2016 (.PDF 1.09MB) 2016-10-20 1.09MB Plik: dot. wyjaśnienia ARiMR w zakresie możliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 z dn. 18 października 2016.PDF (1.09MB)POBIERZ
Dokument PDF dot kosztów kwalifikowalnych - strona internetowa z dn. 17 października 2016 (.pdf 638.9kB) 2016-10-20 638.9kB Plik: dot kosztów kwalifikowalnych - strona internetowa z dn. 17 października 2016.pdf (638.9kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. wyjaśnienia ARiMR w zakresie poddziałania 19.2 z dn. 6 października 2016 (.pdf 1.01MB) 2016-10-10 1.01MB Plik: dot. wyjaśnienia ARiMR w zakresie poddziałania 19.2 z dn. 6 października 2016.pdf (1.01MB)POBIERZ
Dokument PDF dot kosztów kwlaifikowalnych - środki transportu z dn. 6 października 2016 (.pdf 800.66kB) 2016-10-06 800.66kB Plik: dot kosztów kwlaifikowalnych - środki transportu z dn. 6 października 2016.pdf (800.66kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. postanowień. zawartych w umowie o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 z dn. 5 października 2016 (.pdf 184.71kB) 2016-10-06 184.71kB Plik: dot. postanowień. zawartych w umowie o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 z dn. 5 października 2016.pdf (184.71kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. wyskosości pomocy 63,63% kosztów kwalifikowalnych dla JSFP z dn. 5 października 2016 (.pdf 192.43kB) 2016-10-06 192.43kB Plik: dot. wyskosości pomocy 63,63% kosztów kwalifikowalnych dla JSFP z dn. 5 października 2016.pdf (192.43kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. możliwości ubiegania się o pomoc przez małe przedsiębiorstwo z dn. 5 października 2016 (.pdf 658.15kB) 2016-10-06 658.15kB Plik: dot. możliwości ubiegania się o pomoc przez małe przedsiębiorstwo z dn. 5 października 2016.pdf (658.15kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. kwalifikowalnosci operacji w ramch zachowania dziedzictwa lokalnego z dn. 5 października 2016 (.pdf 476.21kB) 2016-10-06 476.21kB Plik: dot. kwalifikowalnosci operacji w ramch zachowania dziedzictwa lokalnego z dn. 5 października 2016.pdf (476.21kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. możłiwości korzystania z ulgi w przypadku rozpoczęcia działalnosći,, limitu na koszty transportu, obiektów rekreacyjno-sporotwych z dn. 4 października 2016 (.pdf 924.34kB) 2016-10-06 924.34kB Plik: dot. możłiwości korzystania z ulgi w przypadku rozpoczęcia działalnosći,, limitu na koszty transportu, obiektów rekreacyjno-sporotwych z dn. 4 października 2016.pdf (924.34kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. koszty kwalifikowalne - środki transportu - w ramach 19.2 (.pdf 452.88kB) 2016-10-03 452.88kB Plik: dot. koszty kwalifikowalne - środki transportu - w ramach 19.2.pdf (452.88kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. interpretacja przepisów MRiRW w spr. przyznawania pomocy finans. dla poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS (.pdf 214.17kB) 2016-10-03 214.17kB Plik: dot. interpretacja przepisów MRiRW w spr. przyznawania pomocy finans. dla poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS.pdf (214.17kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. zakres wsparcia - wyjaśnienia w ramach poddziałania 19.2 (.pdf 147.41kB) 2016-10-03 147.41kB Plik: dot. zakres wsparcia - wyjaśnienia w ramach poddziałania 19.2.pdf (147.41kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. braku możliwości otrzymania pomocy na rozwijanie działalności przez przedszkole niepubliczne (.pdf 667.25kB) 2016-09-29 667.25kB Plik: dot. braku możliwości otrzymania pomocy na rozwijanie działalności przez przedszkole niepubliczne.pdf (667.25kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. wyjaśnienia ARiMR w zakresie poddziałania 19.2 (.pdf 1.38MB) 2016-09-23 1.38MB Plik: dot. wyjaśnienia ARiMR w zakresie poddziałania 19.2.pdf (1.38MB)POBIERZ
Dokument PDF dot. wyjaśnienie kryteriów przyznania pomocy wynikających ze znowelizowanych przepisów rozporządzenia (.pdf 754.91kB) 2016-09-23 754.91kB Plik: dot. wyjaśnienie kryteriów przyznania pomocy wynikających ze znowelizowanych przepisów rozporządzenia.pdf (754.91kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. wyjaśnienia zapisów instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf 1.37MB) 2016-09-14 1.37MB Plik: dot. wyjaśnienia zapisów instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.pdf (1.37MB)POBIERZ
Dokument PDF dot. wyjaśnienia kosztów kwalifikowalnych-środków transportu- w ramach poddziąłania 19.2 (.pdf 345.46kB) 2016-09-14 345.46kB Plik: dot. wyjaśnienia kosztów kwalifikowalnych-środków transportu- w ramach poddziąłania 19.2.pdf (345.46kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. rozwijania działalności gospodarczej (.pdf 1.45MB) 2016-09-14 1.45MB Plik: dot. rozwijania działalności gospodarczej.pdf (1.45MB)POBIERZ
Dokument PDF dot. możliwości otrzymania pomocy na realizację operacji przez Wspólnotę Mieszkaniową (.pdf 684.66kB) 2016-09-14 684.66kB Plik: dot. możliwości otrzymania pomocy na realizację operacji przez Wspólnotę Mieszkaniową.pdf (684.66kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. limitu na zakup środków transportu, możliwości zakupu nieruchmości oraz warunku prowadzenia działalności w wymaganym czasie (.pdf 101.77kB) 2016-09-14 101.77kB Plik: dot. limitu na zakup środków transportu, możliwości zakupu nieruchmości oraz warunku prowadzenia działalności w wymaganym czasie.pdf (101.77kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. dofinansowania w ramach działań związanych z zachowaniem dziedzictwa lokalnego (.pdf 759.49kB) 2016-09-08 759.49kB Plik: dot. dofinansowania w ramach działań związanych z zachowaniem dziedzictwa lokalnego.pdf (759.49kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. interpretacji dla działalności gospodarczych (.pdf 2MB) 2016-09-08 2MB Plik: dot. interpretacji dla działalności gospodarczych.pdf (2MB)POBIERZ
Dokument PDF dot. kwalifikowalności kosztów dla wnioskodawcy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej (.pdf 1.79MB) 2016-09-08 1.79MB Plik: dot. kwalifikowalności kosztów dla wnioskodawcy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.pdf (1.79MB)POBIERZ
Dokument PDF dot. możliwości realizacji operacji w zakresie rozwoju przedsiębioczości z łączeniem dofinansowania z pożyczkami, a kwalifikalności kosztów (.pdf 366.66kB) 2016-09-08 366.66kB Plik: dot. możliwości realizacji operacji w zakresie rozwoju przedsiębioczości z łączeniem dofinansowania z pożyczkami, a kwalifikalności kosztów.pdf (366.66kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. obowiązku zamieszczania plaktu lub tablicy informacyjnej dla beneficjentów PROW (.pdf 794.97kB) 2016-09-08 794.97kB Plik: dot. obowiązku zamieszczania plaktu lub tablicy informacyjnej dla beneficjentów PROW.pdf (794.97kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. ponoszenia kosztów dla poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji (.pdf 190.54kB) 2016-09-08 190.54kB Plik: dot. ponoszenia kosztów dla poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.pdf (190.54kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. realizacji Załącznika nr 5 Planu komunikacji LGD. (.pdf 427.86kB) 2016-09-08 427.86kB Plik: dot. realizacji Załącznika nr 5 Planu komunikacji LGD..pdf (427.86kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. wykonywania usług i prowadzenia działalności gospodarczej (.pdf 720.2kB) 2016-09-08 720.2kB Plik: dot. wykonywania usług i prowadzenia działalności gospodarczej.pdf (720.2kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. zmiany umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR (.pdf 487.16kB) 2016-09-08 487.16kB Plik: dot. zmiany umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR.pdf (487.16kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. zmiany umowy określajace warunki i sposób realizacji LSR ws. zmany obszaru i liczby mieszkańców (.pdf 395.8kB) 2016-09-08 395.8kB Plik: dot. zmiany umowy określajace warunki i sposób realizacji LSR ws. zmany obszaru i liczby mieszkańców.pdf (395.8kB)POBIERZ
Dokument PDF dot. kwalifikowalności kosztów (.pdf 1.79MB) 2016-09-15 1.79MB Plik: dot. kwalifikowalności kosztów.pdf (1.79MB)POBIERZ
Dokument PDF dot. zachowania dziedzictwa lokalnego (.pdf 759.49kB) 2016-09-15 759.49kB Plik: dot. zachowania dziedzictwa lokalnego.pdf (759.49kB)POBIERZ

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.