Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Lista Członków Stowarzyszenia:

 1. Gmina Lewin Brzeski – przedstawiciel: Barbara Chyża
 2. Gmina Olszanka – przedstawiciel: Aneta Rabczewska
 3. Gmina Skarbimierz – przedstawiciel: Mateusz Sadowski
 4. Gmina Oława - przedstawiciel: Wójt Gminy Oława lub osoba przez niego upoważniona
 5. Gmina Grodków - przedstawiciel: Burmistrz Grodkowa lub osoba przez niego upoważniona
 6. Ewa Rosińska
 7. Maria Klamka
 8. Teresa Kawecka
 9. Henryka Szczerbak
 10. Dariusz Zięba
 11. Ewa Kociołek
 12. Małgorzata Kowalska
 13. Marta Mokrzyczak-Chudy
 14. Artur Kotara
 15. Teresa Helena Kowalska
 16. Anna Muszczyńska
 17. Wanda Galant
 18. Zofia Woszczyk
 19. As-Arte Agnieszka Spławińska
 20. Maria Pikul
 21. Lucyna Grzybowska
 22. Teresa Ptak
 23. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jankowic Wielkich „Janko” reprezentowane przez Jana Golonkę
 24. Oświatowo-Kulturowe Stowarzyszenie Civitatis Loviensis w Lewinie Brzeskim, reprezentowane przez Andrzeja Kostrzewę
 25. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka, reprezentowane przez Mieczysławę Burnat
 26. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach
 27. Stowarzyszenie Odnowy Wsi w Przylesiu, reprezentowane przez Monikę Durmaj
 28. Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic reprezentowane przez Łucję Skalską
 29. Joanna Duda
 30. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Teraz Gierszowice” zs. w Gierszowicach reprezentowane przez Wojciecha Zubickiego
 31. Piotr Pach
 32. Dorota Kukułka-Adasik
 33. Teresa Guszpit
 34. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Janów reprezentowane przez Agnieszkę Kadłubowską
 35. Reh-art Barbara Janek 
 36. Stowarzyszenie Rozwoju,Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki” reprezentowane przez Roberta Janochę
 37. Glej Andrzej „Usługi murarsko-dekarskie” Przecza
 38. Zbigniew Dyrda
 39. Przemysław Ślęzak
 40. Fundacja FELIX
 41. Ludwika Chojnacka
 42. Zbigniew Adasik
 43. Artur Domański
 44. Joanna Gadecka
 45. Janina Podgórna
 46. Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Wierzbniku
 47. Sylwester Łuszczyna
 48. Zbigniew Mokrzyczak -AGROUSŁUGI
 49. Lucyna Garncarz
 50. Kazimierz Pilch „Pilch-cars” s.c.
 51. Tomasz Zeman
 52. Aneta Zygmunt
 53. Zofia Niewodniczańska
 54. Agnieszka Barwińska
 55. Aleksandra Zeman
 56. Lilianna Żak
 57. Stanisław Stankowski
 58. Michał Baucz
 59. Tomasz Niewodniczański
 60. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu
 61. Monika Żurańska-Skalny EKOSKAL
 62. Stowarzyszenie „W ogrodzie Viadrusa”
 63. Joanna Janocha
 64. Jacek Monkiewicz
 65. Alicja Ciupak
 66. Roksana Rosińska
 67. Bogusława Domańska
 68. Stanisława Bacza
 69. Tymoteusz Drebschok
 70. "POZYTYWNI" - KLUB MYŚLI SPOŁECZNEJ INICJATYWY
 71. Jolanta Błaszczuk
 72. Ewa Żerebecka
 73. Helena Kwaśnicka

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.