Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Lista Członków Stowarzyszenia:

  1. Gmina Lewin Brzeski – przedstawiciel: Barbara Chyża
  2. Gmina Olszanka – przedstawiciel: Aneta Rabczewska
  3. Gmina Skarbimierz – przedstawiciel: Jacek Monkiewicz
  4. Gmina Oława- przedstawiciel: Teresa Jurijków-Górska
  5. Gmina Grodków przedstawiciel: Burmistrz Grodkowa lub osoba przez niego upoważniona.
  6. Mieczysław Adaszyński
  7. Ewa Rosińska
  8. Maria Klamka
  9. Edward Wijas  „Geowit”
  10. Teresa Kawecka
  11. Henryka Szczerbak
  12. Dariusz Zięba
  13. Ewa Kociołek
  14. Ireneusz Galant G&G Optics s.c.
  15. Witold Lipka
  16. Małgorzata Kowalska
  17. Marta Mokrzyczak-Chudy
  18. Artur Kotara
  19. Teresa Helena Kowalska
  20. Dorota Glej
  21. Kazimiera Oliwa
  22. Stefania Marchwińska
  23. Anna Muszczyńska
  24. Krystyna Szmondrowska
  25. Wanda Galant
  26. Zofia Woszczyk
  27. As-Arte Agnieszka Spławińska
  28. Maria Pikul
  29. Lucyna Grzybowska
  30. Teresa Ptak
  31. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jankowic Wielkich „Janko” reprezentowane przez Jana Golonkę
  32. Oświatowo-Kulturowe Stowarzyszenie Civitatis Loviensis w Lewinie Brzeskim, reprezentowane przez Andrzeja Kostrzewę
  33. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka, reprezentowane przez Mieczysławę Burnat
  34. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach, reprezentowane  przez Bożenę Adamowicz
  35. Stowarzyszenie Odnowy Wsi w Przylesiu, reprezentowane przez Monikę Durmaj
  36. Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic reprezentowane przez Łucję Skalską
  37. Joanna Duda
  38. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Teraz Gierszowice” zs. w Gierszowicach reprezentowane przez Wojciecha Zubickiego
  39. Leszek Pakuła
  40. Piotr Pach
  41. Stanisława Konopacka
  42. Ewa Paluch
  43. Regina Pietruszczak
  44. Dorota Kukułka-Adasik
  45. Towarzystwo Kobiet wiejskich w Pogorzeli reprezentowane przez Helenę Klich
  46. Teresa Guszpit
  47. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Janów reprezentowane przez Agnieszkę Kadłubowską
  48. Reh-art Barbara Janek 
  49. Stowarzyszenie Rozwoju,Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki” reprezentowane przez Roberta Janochę
  50. Glej Andrzej „Usługi murarsko-dekarskie” Przecza
  51. Zbigniew Dyrda
  52. Przemysław Ślęzak
  53. Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy
  54. Fundacja FELIX
  55. Ludwika Chojnacka
  56. Zbigniew Adasik
  57. Artur Domański
  58. Grzegorz Kotulla
  59. Joanna Gadecka
  60. Janina Podgórna
  61. Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Wierzbniku
  62. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marcina w Marcinkowicach
  63. Sylwester Łuszczyna
  64. Zbigniew Mokrzyczak -AGROUSŁUGI
  65. Lucyna Garncarz
  66. Kazimierz Pilch „Pilch-cars” s.c.
  67. Karol Mendocha
  68. Tomasz Zeman
  69. Aneta Zygmunt
  70. Zofia Niewodniczańska
  71. Aneta Kowalska „KAJAKI WIKING”
  72. Agnieszka Barwińska
  73. Aleksandra Zeman
  74. SZA-NEL Lilianna Żak
  75. Stanisław Stankowski
  76. Michał  Baucz
  77. Spiżarnia Miodowa, Ewa Migocka
  78. Tomasz NIewodniczański
  79. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu
  80. Tomasz Boczoń
  81. Odrzańskie Stowarzyszenie Turystyczno Krajoznawcze Aktywni Oławianie
  82. Monika Żurańska-Skalny EKOSKAL
  83. Sławomir Pochwała
  84. Stowarzyszenie „W ogrodzie Viadrusa”
  85. Joanna Janocha

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.