Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Lista Członków Stowarzyszenia:

 1. Gmina Lewin Brzeski – przedstawiciel: Barbara Chyża
 2. Gmina Olszanka – przedstawiciel: Aneta Rabczewska
 3. Gmina Skarbimierz – przedstawiciel: Jacek Monkiewicz
 4. Gmina Oława- przedstawiciel: Teresa Jurijków-Górska
 5. Gmina Grodków przedstawiciel: Burmistrz Grodkowa lub osoba przez niego upoważniona.
 6. Mieczysław Adaszyński
 7. Ewa Rosińska
 8. Maria Klamka
 9. Edward Wijas  „Geowit”
 10. Teresa Kawecka
 11. Henryka Szczerbak
 12. Dariusz Zięba
 13. Ewa Kociołek
 14. Ireneusz Galant G&G Optics s.c.
 15. Witold Lipka
 16. Małgorzata Kowalska
 17. Marta Mokrzyczak-Chudy
 18. Artur Kotara
 19. Teresa Helena Kowalska
 20. Dorota Glej
 21. Kazimiera Oliwa
 22. Stefania Marchwińska
 23. Anna Muszczyńska
 24. Krystyna Szmondrowska
 25. Wanda Galant
 26. Zofia Woszczyk
 27. As-Arte Agnieszka Spławińska
 28. Maria Pikul
 29. Ewa Mokrzyczak
 30. Lucyna Grzybowska
 31. Teresa Ptak
 32. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jankowic Wielkich „Janko” reprezentowane przez Jana Golonkę
 33. Oświatowo-Kulturowe Stowarzyszenie Civitatis Loviensis w Lewinie Brzeskim, reprezentowane przez Andrzeja Kostrzewę
 34. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka, reprezentowane przez Mieczysławę Burnat
 35. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach, reprezentowane  przez Bożenę Adamowicz
 36. Stowarzyszenie Odnowy Wsi w Przylesiu, reprezentowane przez Monikę Durmaj
 37. Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic reprezentowane przez Łucję Skalską
 38. Joanna Duda
 39. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Teraz Gierszowice” zs. w Gierszowicach reprezentowane przez Wojciecha Zubickiego
 40. Leszek Pakuła
 41. Piotr Pach
 42. Stanisława Konopacka
 43. Ewa Paluch
 44. Regina Pietruszczak
 45. Dorota Kukułka-Adasik
 46. Towarzystwo Kobiet wiejskich w Pogorzeli reprezentowane przez Helenę Klich
 47. Teresa Guszpit
 48. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Janów reprezentowane przez Agnieszkę Kadłubowską
 49. Reh-art Barbara Janek 
 50. Stowarzyszenie Rozwoju,Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki” reprezentowane przez Roberta Janochę
 51. Glej Andrzej „Usługi murarsko-dekarskie” Przecza
 52. Zbigniew Dyrda
 53. Przemysław Ślęzak
 54. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżowicach reprezentowana przez Tymoteusz Drebschok
 55. Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy
 56. Fundacja FELIX
 57. Ludwika Chojnacka
 58. Zbigniew Adasik
 59. Artur Domański
 60. Grzegorz Kotulla
 61. Joanna Gadecka
 62. Janina Podgórna
 63. Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Wierzbniku
 64. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marcina w Marcinkowicach
 65. Sylwester Łuszczyna
 66. Zbigniew Mokrzyczak -AGROUSŁUGI
 67. Lucyna Garncarz
 68. Kazimierz Pilch „Pilch-cars” s.c.
 69. Karol Mendocha
 70. Tomasz Zeman
 71. Aneta Zygmunt
 72. Zofia Niewodniczańska
 73. Aneta Kowalska „KAJAKI WIKING”
 74. Agnieszka Barwińska
 75. Aleksandra Zeman
 76. SZA-NEL Lilianna Żak
 77. Stanisław Stankowski
 78. Michał  Baucz
 79. Spiżarnia Miodowa, Ewa Migocka
 80. Tomasz NIewodniczański
 81. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu
 82. Tomasz Boczoń
 83. Odrzańskie Stowarzyszenie Turystyczno Krajoznawcze Aktywni Oławianie
 84. Monika Żurańska-Skalny EKOSKAL
 85. Beata Kędzior
 86. Leszek Kędzior
 87. Sławomir Pochwała

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.