Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Lista Członków Stowarzyszenia:

 1. Gmina Lewin Brzeski – przedstawiciel: Barbara Chyża
 2. Gmina Olszanka – przedstawiciel: Aneta Rabczewska
 3. Gmina Skarbimierz – przedstawiciel: Mateusz Sadowski
 4. Gmina Oława- przedstawiciel: Teresa Jurijków-Górska
 5. Gmina Grodków przedstawiciel: Burmistrz Grodkowa lub osoba przez niego upoważniona.
 6. Mieczysław Adaszyński
 7. Ewa Rosińska
 8. Maria Klamka
 9. Edward Wijas  „Geowit”
 10. Teresa Kawecka
 11. Henryka Szczerbak
 12. Dariusz Zięba
 13. Ewa Kociołek
 14. Ireneusz Galant G&G Optics s.c.
 15. Witold Lipka
 16. Małgorzata Kowalska
 17. Marta Mokrzyczak-Chudy
 18. Artur Kotara
 19. Teresa Helena Kowalska
 20. Dorota Glej
 21. Kazimiera Oliwa
 22. Stefania Marchwińska
 23. Anna Muszczyńska
 24. Krystyna Szmondrowska
 25. Wanda Galant
 26. Zofia Woszczyk
 27. As-Arte Agnieszka Spławińska
 28. Maria Pikul
 29. Lucyna Grzybowska
 30. Teresa Ptak
 31. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jankowic Wielkich „Janko” reprezentowane przez Jana Golonkę
 32. Oświatowo-Kulturowe Stowarzyszenie Civitatis Loviensis w Lewinie Brzeskim, reprezentowane przez Andrzeja Kostrzewę
 33. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka, reprezentowane przez Mieczysławę Burnat
 34. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach, reprezentowane  przez Bożenę Adamowicz
 35. Stowarzyszenie Odnowy Wsi w Przylesiu, reprezentowane przez Monikę Durmaj
 36. Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic reprezentowane przez Łucję Skalską
 37. Joanna Duda
 38. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Teraz Gierszowice” zs. w Gierszowicach reprezentowane przez Wojciecha Zubickiego
 39. Leszek Pakuła
 40. Piotr Pach
 41. Stanisława Konopacka
 42. Ewa Paluch
 43. Regina Pietruszczak
 44. Dorota Kukułka-Adasik
 45. Towarzystwo Kobiet Wiejskich w Pogorzeli reprezentowane przez Helenę Klich
 46. Teresa Guszpit
 47. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Janów reprezentowane przez Agnieszkę Kadłubowską
 48. Reh-art Barbara Janek 
 49. Stowarzyszenie Rozwoju,Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki” reprezentowane przez Roberta Janochę
 50. Glej Andrzej „Usługi murarsko-dekarskie” Przecza
 51. Zbigniew Dyrda
 52. Przemysław Ślęzak
 53. Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy
 54. Fundacja FELIX
 55. Ludwika Chojnacka
 56. Zbigniew Adasik
 57. Artur Domański
 58. Grzegorz Kotulla
 59. Joanna Gadecka
 60. Janina Podgórna
 61. Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Wierzbniku
 62. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marcina w Marcinkowicach
 63. Sylwester Łuszczyna
 64. Zbigniew Mokrzyczak -AGROUSŁUGI
 65. Lucyna Garncarz
 66. Kazimierz Pilch „Pilch-cars” s.c.
 67. Karol Mendocha
 68. Tomasz Zeman
 69. Aneta Zygmunt
 70. Zofia Niewodniczańska
 71. Aneta Kowalska „KAJAKI WIKING”
 72. Agnieszka Barwińska
 73. Aleksandra Zeman
 74. SZA-NEL Lilianna Żak
 75. Stanisław Stankowski
 76. Michał  Baucz
 77. Spiżarnia Miodowa, Ewa Migocka
 78. Tomasz NIewodniczański
 79. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu
 80. Tomasz Boczoń
 81. Monika Żurańska-Skalny EKOSKAL
 82. Sławomir Pochwała
 83. Stowarzyszenie „W ogrodzie Viadrusa”
 84. Joanna Janocha
 85. Jacek Monkiewicz
 86. Alicja Ciupak
 87. Roksana Rosińska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.