Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Lista Członków Stowarzyszenia:

 1. Gmina Lewin Brzeski – przedstawiciel: Barbara Chyża
 2. Gmina Olszanka – przedstawiciel: Aneta Rabczewska
 3. Gmina Skarbimierz – przedstawiciel: Jacek Monkiewicz
 4. Gmina Oława- przedstawiciel: Teresa Jurijków-Górska
 5. Gmina Grodków przedstawiciel: Burmistrz Grodkowa lub osoba przez niego upoważniona.
 6. Mieczysław Adaszyński
 7. Ewa Rosińska
 8. Maria Klamka
 9. Edward Wijas  „Geowit”
 10. Teresa Kawecka
 11. Henryka Szczerbak
 12. Dariusz Zięba
 13. Ewa Kociołek
 14. Ireneusz Galant G&G Optics s.c.
 15. Witold Lipka
 16. Małgorzata Kowalska
 17. Marta Mokrzyczak-Chudy
 18. Artur Kotara
 19. Teresa Helena Kowalska
 20. Dorota Glej
 21. Kazimiera Oliwa
 22. Stefania Marchwińska
 23. Anna Muszczyńska
 24. Krystyna Szmondrowska
 25. Wanda Galant
 26. Zofia Woszczyk
 27. As-Arte Agnieszka Spławińska
 28. Maria Pikul
 29. Ewa Mokrzyczak
 30. Lucyna Grzybowska
 31. Teresa Ptak
 32. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jankowic Wielkich „Janko” reprezentowane przez Jana Golonkę
 33. Oświatowo-Kulturowe Stowarzyszenie Civitatis Loviensis w Lewinie Brzeskim, reprezentowane przez Andrzeja Kostrzewę
 34. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka, reprezentowane przez Mieczysławę Burnat
 35. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach, reprezentowane  przez Bożenę Adamowicz
 36. Stowarzyszenie Odnowy Wsi w Przylesiu, reprezentowane przez Monikę Durmaj
 37. Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic reprezentowane przez Łucję Skalską
 38. Joanna Duda
 39. Stowarzyszenie „Lipowa Osada” w Lipkach reprezentowane przez Panią Agnieszkę Tobiasz-Duś
 40. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Teraz Gierszowice” zs. w Gierszowicach reprezentowane przez Wojciecha Zubickiego
 41. Leszek Pakuła
 42. Piotr Pach
 43. Stanisława Konopacka
 44. Ewa Paluch
 45. Regina Pietruszczak
 46. Dorota Kukułka-Adasik
 47. Towarzystwo Przyjaciół Kantorowic reprezentowane przez Leszka Fornala
 48. Towarzystwo Kobiet wiejskich w Pogorzeli reprezentowane przez Helenę Klich
 49. Teresa Guszpit
 50. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Janów reprezentowane przez Agnieszkę Kadłubowską
 51. Barbara Janek Gabinet Terapii Naturalnych
 52. Stowarzyszenie Rozwoju,Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki” reprezentowane przez Roberta Janochę
 53. Glej Andrzej „Usługi murarsko-dekarskie” Przecza
 54. Zbigniew Dyrda
 55. Przemysław Ślęzak
 56. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżowicach reprezentowana przez Tymoteusz Drebschok
 57. Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy
 58. Fundacja FELIX
 59. Ludwika Chojnacka
 60. Zbigniew Adasik
 61. Artur Domański
 62. Grzegorz Kotulla
 63. Joanna Gadecka
 64. Zofia Wowra
 65. Janina Podgórna
 66. Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Wierzbniku
 67. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marcina w Marcinkowicach
 68. Sylwester Łuszczyna
 69. Zbigniew Mokrzyczak -AGROUSŁUGI
 70. Lucyna Garncarz
 71. Kazimierz Pilch „Pilch-cars” s.c.
 72. Karol Mendocha
 73. Tomasz Zeman
 74. Aneta Zygmunt
 75. Zofia Niewodniczańska
 76. Aneta Kowalska „KAJAKI WIKING”
 77. Krzysztof Kowalski
 78. Agnieszka Barwińska
 79. Halina Antolak
 80. Aleksandra Zeman
 81. SZA-NEL Lilianna Żak
 82. Stanisław Stankowski
 83. Michał  Baucz
 84. Marek Sokołowski
 85. Spiżarnia Miodowa, Ewa Migocka
 86. Tomasz NIewodniczański
 87. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu
 88. Tomasz Boczoń
 89. Odrzańskie Stowarzyszenie Turystyczno Krajoznawcze Aktywni Oławianie
 90. Monika Żurańska-Skalny EKOSKAL
 91. Beata Kędzior
 92. Leszek Kędzior
 93. Sławomir Pochwała

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.