Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Lista Członków Stowarzyszenia:

 1. Gmina Lewin Brzeski – przedstawiciel: Barbara Chyża
 2. Gmina Olszanka – przedstawiciel: Aneta Rabczewska
 3. Gmina Skarbimierz – przedstawiciel: Mateusz Sadowski
 4. Gmina Oława - przedstawiciel: Wójt Gminy Oława lub osoba przez niego upoważniona
 5. Gmina Grodków - przedstawiciel: Burmistrz Grodkowa lub osoba przez niego upoważniona
 6. Mieczysław Adaszyński
 7. Ewa Rosińska
 8. Maria Klamka
 9. Teresa Kawecka
 10. Henryka Szczerbak
 11. Dariusz Zięba
 12. Ewa Kociołek
 13. Ireneusz Galant G&G Optics s.c.
 14. Małgorzata Kowalska
 15. Marta Mokrzyczak-Chudy
 16. Artur Kotara
 17. Teresa Helena Kowalska
 18. Dorota Glej
 19. Stefania Marchwińska
 20. Anna Muszczyńska
 21. Krystyna Szmondrowska
 22. Wanda Galant
 23. Zofia Woszczyk
 24. As-Arte Agnieszka Spławińska
 25. Maria Pikul
 26. Lucyna Grzybowska
 27. Teresa Ptak
 28. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jankowic Wielkich „Janko” reprezentowane przez Jana Golonkę
 29. Oświatowo-Kulturowe Stowarzyszenie Civitatis Loviensis w Lewinie Brzeskim, reprezentowane przez Andrzeja Kostrzewę
 30. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka, reprezentowane przez Mieczysławę Burnat
 31. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach, reprezentowane  przez Bożenę Adamowicz
 32. Stowarzyszenie Odnowy Wsi w Przylesiu, reprezentowane przez Monikę Durmaj
 33. Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic reprezentowane przez Łucję Skalską
 34. Joanna Duda
 35. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Teraz Gierszowice” zs. w Gierszowicach reprezentowane przez Wojciecha Zubickiego
 36. Leszek Pakuła
 37. Piotr Pach
 38. Stanisława Konopacka
 39. Ewa Paluch
 40. Regina Pietruszczak
 41. Dorota Kukułka-Adasik
 42. Towarzystwo Kobiet Wiejskich w Pogorzeli reprezentowane przez Helenę Klich
 43. Teresa Guszpit
 44. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Janów reprezentowane przez Agnieszkę Kadłubowską
 45. Reh-art Barbara Janek 
 46. Stowarzyszenie Rozwoju,Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki” reprezentowane przez Roberta Janochę
 47. Glej Andrzej „Usługi murarsko-dekarskie” Przecza
 48. Zbigniew Dyrda
 49. Przemysław Ślęzak
 50. Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy
 51. Fundacja FELIX
 52. Ludwika Chojnacka
 53. Zbigniew Adasik
 54. Artur Domański
 55. Grzegorz Kotulla
 56. Joanna Gadecka
 57. Janina Podgórna
 58. Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Wierzbniku
 59. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marcina w Marcinkowicach
 60. Sylwester Łuszczyna
 61. Zbigniew Mokrzyczak -AGROUSŁUGI
 62. Lucyna Garncarz
 63. Kazimierz Pilch „Pilch-cars” s.c.
 64. Karol Mendocha
 65. Tomasz Zeman
 66. Aneta Zygmunt
 67. Zofia Niewodniczańska
 68. Aneta Kowalska „KAJAKI WIKING”
 69. Agnieszka Barwińska
 70. Aleksandra Zeman
 71. Lilianna Żak
 72. Stanisław Stankowski
 73. Michał  Baucz
 74. Spiżarnia Miodowa, Ewa Migocka
 75. Tomasz NIewodniczański
 76. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu
 77. Tomasz Boczoń
 78. Monika Żurańska-Skalny EKOSKAL
 79. Sławomir Pochwała
 80. Stowarzyszenie „W ogrodzie Viadrusa”
 81. Joanna Janocha
 82. Jacek Monkiewicz
 83. Alicja Ciupak
 84. Roksana Rosińska
 85. Bogusława Domańska
 86. Stanisława Bacza

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.