Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Lista Członków Stowarzyszenia:

 1. Gmina Lewin Brzeski – przedstawiciel: Barbara Chyża
 2. Gmina Olszanka – przedstawiciel: Aneta Rabczewska
 3. Gmina Skarbimierz – przedstawiciel: Jacek Monkiewicz
 4. Gmina Oława- przedstawiciel: Teresa Jurijków-Górska
 5. Gmina Grodków przedstawiciel: Burmistrz Grodkowa lub osoba przez niego upoważniona.
 6. Mieczysław Adaszyński
 7. Ewa Rosińska
 8. Maria Klamka
 9. Edward Wijas  „Geowit”
 10. Joanna Mokrzan
 11. Teresa Kawecka
 12. Henryka Szczerbak
 13. Dariusz Zięba
 14. Ewa Kociołek
 15. Ireneusz Galant G&G Optics s.c.
 16. Witold Lipka
 17. Roman Pudło- Apteka pod Wawrzynem Lewin Brzeski
 18. Janina Kutna-Siwuchin
 19. Małgorzata Kowalska
 20. Marta Mokrzyczak-Chudy
 21. Artur Kotara
 22. Teresa Helena Kowalska
 23. Anna Foryś
 24. Dorota Glej
 25. Kazimiera Oliwa
 26. Stefania Marchwińska
 27. Anna Muszczyńska
 28. Krystyna Szmondrowska
 29. Wanda Galant
 30. Zofia Woszczyk
 31. As-Arte Agnieszka Spławińska
 32. Maria Pikul
 33. Ewa Mokrzyczak
 34. Lucyna Grzybowska
 35. Teresa Ptak
 36. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jankowic Wielkich „Janko” reprezentowane przez Jana Golonkę
 37. Oświatowo-Kulturowe Stowarzyszenie Civitatis Loviensis w Lewinie Brzeskim, reprezentowane przez Andrzeja Kostrzewę
 38. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka, reprezentowane przez Mieczysławę Burnat
 39. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach, reprezentowane  przez Bożenę Adamowicz
 40. Stowarzyszenie Odnowy Wsi w Przylesiu, reprezentowane przez Monikę Durmaj
 41. Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic reprezentowane przez Łucję Skalską
 42. Joanna Duda
 43. Stowarzyszenie „Lipowa Osada” w Lipkach reprezentowane przez Panią Agnieszkę Tobiasz-Duś
 44. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Teraz Gierszowice” zs. w Gierszowicach reprezentowane przez Wojciecha Zubickiego
 45. Leszek Pakuła
 46. Piotr Pach
 47. Stanisława Konopacka
 48. Ewa Paluch
 49. Regina Pietruszczak
 50. Dorota Kukułka-Adasik
 51. Towarzystwo Przyjaciół Kantorowic reprezentowane przez Leszka Fornala
 52. Towarzystwo Kobiet wiejskich w Pogorzeli reprezentowane przez Helenę Klich
 53. Teresa Guszpit
 54. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Janów reprezentowane przez Agnieszkę Kadłubowską
 55. Barbara Janek Gabinet Terapii Naturalnych
 56. Stowarzyszenie Rozwoju,Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki” reprezentowane przez Roberta Janochę
 57. Glej Andrzej „Usługi murarsko-dekarskie” Przecza
 58. Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezinie „Kamień” reprezentowane przez Annę Wiśniewską - Łątka
 59. Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Łosiowie
 60. Zbigniew Dyrda
 61. Przemysław Ślęzak
 62. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżowicach reprezentowana przez Tymoteusz Drebschok
 63. Wanda Szwajcowska
 64. Ewa Kułak
 65. Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy
 66. Fundacja FELIX
 67. Ludwika Chojnacka
 68. Zbigniew Adasik
 69. Artur Domański
 70. Grzegorz Kotulla
 71. Joanna Gadecka
 72. Zofia Wowra
 73. Janina Podgórna
 74. Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Wierzbniku
 75. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marcina w Marcinkowicach
 76. Sylwester Łuszczyna
 77. Zbigniew Mokrzyczak -AGROUSŁUGI
 78. Lucyna Garncarz
 79. Kazimierz Pilch „Pilch-cars” s.c.
 80. Karol Mendocha
 81. Tomasz Zeman
 82. Aneta Zygmunt
 83. Zofia Niewodniczańska
 84. Andrzej Ilnicki
 85. Aneta Kowalska „KAJAKI WIKING”
 86. Krzysztof Kowalski
 87. Agnieszka Barwińska
 88. Halina Antolak
 89. Dorota Zawadzka
 90. Aleksandra Zeman
 91. SZA-NEL Lilianna Żak
 92. Stanisław Stankowski
 93. Waldemar Chwajoł
 94. Michał  Baucz
 95. Marek Sokołowski
 96. Spiżarnia Miodowa, Ewa Migocka
 97. Tomasz NIewodniczański
 98. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu
 99. Tomasz Boczoń
 100. Odrzańskie Stowarzyszenie Turystyczno Krajoznawcze Aktywni Oławianie
 101. Monika Żurańska-Skalny EKOSKAL
 102. Beata Kędzior
 103. Leszek Kędzior
 104. Sławomir Pochwała

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.