Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Komunikat dotyczący oceny Wniosków w ramach zakończonych naborów

2020-05-12

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 i 21 maja br. o godzinie 14:00 w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli, planowane jest wznowienie Posiedzeń  Rady Stowarzyszenia, które zostały zawieszone w związku z wprowadzanymi środkami ostrożności i profilaktyką związaną z zagrożeniem koronawirusem.

Rada wznowi ocenę wniosków złożonych w naborach trwających od 11 do 25 lutego  2020 r.


Stowarzyszenie pozyskało środki w ramach KSOW

2020-05-12

Stowarzyszenie pozyskało  ponad 16 000 zł w ramach konkursu nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Celem operacji jest Promocja obszaru Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” poprzez produkcję i udostępnienie filmu pn.: Zechcesz tu zostać.


Komunikat Ministerstwa Rolnictwa dla Beneficjentów poddziałania 19.2

2020-05-06

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło szczegółowe wyjaśnienia dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Treść pisma MRiRW


Kolejny bonus na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju

2020-05-05

Stowarzyszenie "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna" otrzymało dodatkowe środki w wysokości 880 000 złotych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

Środki zostaną przeznaczone na premie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz zadania związane z rozwijaniem bazy rekreacyjno–sportowej i integracyjnej na obszarze.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.