Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

MAMY RADY NA ODPADY - zapraszamy na warsztaty

2022-09-23

Zapraszamy na warsztaty z projektu pn.: EKO Inspiracje – nie wyrzucaj, wykorzystaj! w ramach unijnego projektu pn.: Mamy rady na odpady. Warsztaty odbędą się w  Mikolinie.


Ankieta dotycząca opracowania LSR na lata 2023-2027

2022-09-19

Zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety, która została przygotowana w celu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla gmin: Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, Oława, Skarbimierz.

Zebrane dzięki niej dane posłużą do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

LInk do ankiety: Ankieta LSR na lata 2023-2027


Nowa LSR - konsultacje społeczne

2022-09-16

Już wkrótce  rozpoczniemy spotkania, które będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych Nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Przyjdź na spotkanie konsultacyjne i wypracuj z nami Nową Lokalną Strategię Rozwoju objętą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Serdecznie zapraszamy!


Zapraszamy na warsztaty - MAMY RADY NA ODPADY

2022-09-02

Już w ten weekend zapraszamy na warsztaty z projektu pn.: EKO Inspiracje – nie wyrzucaj, wykorzystaj! w ramach unijnego projektu pn.: Mamy rady na odpady. Warsztaty odbeda się w  Lipkach oraz w Pawłowie

Szczegółowy plan warsztatów…


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.