Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 15 grudnia 2017 r.

2017-12-07

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, które odbędzie się w dniu 15 grudnia   2017 r. o godzinie 16:00  w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli - Gmina Olszanka.


Harmonogram naborów wniosków - aktualizacja

2017-11-08

Uprzejmie informujemy, iż nabory wniosków zaplanowane w II półroczu 2017 roku zostały przesunięte na I półrocze 2018 roku.

Pełna treść zaktualizowanego Harmonogramu naborów.


Harmonogram realizacji Projektu Grantowego

2017-10-26

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram realizacji zadań w ramach projektu grantowego pn. "Wzbogacenie oferty świetlic poprzez działania mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego".  W  tabeli zostały przedstawione między innymi dane dotyczące terminów wydarzeń, miejsca oraz charakteru zadań, które będą realizowane za pośrednictwem wybranych Grantobiorców. Jeżeli są Państwo zainteresowani konkretnymi wydarzeniami prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem.

Harmonogram realizacji zadań w ramach projektu grantowego.


Podpisano kolejne umowy z Grantobiorcami

2017-10-24

W dniach 20 - 24 października br., w siedzibie Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podpisał z Grantobiorcami umowy na realizację 23 zadań w ramach Projektu Grantowego pn.: Wzbogacenie oferty świetlic poprzez działania mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.