Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

2020-02-07

Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju, którego celem będzie analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu.

Warsztat refleksyjny odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 r. o godzinie 16:00 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym na boisku w miejscowości Olszanka, Gmina Olszanka.

Swój udział w warsztacie można zgłaszać wysyłajac informację na maila: biuro@wieshistoryczna.pl lub telefonicznie: 77 412 90 21, do dnia 13.02.2020 r.

Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 18 lutego 2020r.

2020-02-07

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, które odbędzie się w dniu 18 lutego  2020 r. o godzinie 15:00  w Centrum Rekreacyjno-Sportowym na boisku w miejscowości Olszanka.


Konsultacje zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

2020-01-30

Uprzejmie informujemy, iż  w dniu 14 stycznia 2020r. Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podjął Uchwałę 

w sprawie przystąpienia do procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wprowadzone zmiany dotyczą aktualizacji  zapisów LSR  m.in. w zwiazku z pozyskaniem przez Stowarzyszenie dodatkowych środków finansowych na wdrażanie LSR w latach 2020-2022.

Uwagi można wnosić w Biurze Stowarzyszenia do dnia 7 lutego 2020r.


Spotkanie/szkolenie z zakresu przedsiębiorczości 1 lutego br.

2020-01-24

Uprzejmie informujemy, iż 1 lutego brgodz. 10.00 - Pogorzela - świetlica wiejska, odbędzie się spotkanie/szkolenie z zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność, w tym sporządzania biznesplanu – obligatoryjnego załącznika do wniosku o przyznanie pomocy.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie udziału telefonicznie: 77 412 90 21.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.