Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Konsultacje zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

2020-09-21

Uprzejmie informujemy, iż  Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podjął Uchwałę 

w sprawie przystąpienia do procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wprowadzone zmiany dotyczą aktualizacji  zapisów LSR  m.in. w zwiazku z przeliczeniem całej LSR z waluty PLN na EURO po kursie indykatywnym 4,0.

Uwagi można wnosić w Biurze Stowarzyszenia do dnia 28 września 2020r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 29 września 2020r.

2020-09-17

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, które odbędzie się w dniu 29 września  2020 r. o godzinie 16:00  na Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Pogorzela.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.