Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Ogłoszenia o naborach wniosków

2017-06-23

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza: 

nabory wniosków: nr BOWH/O/3/2017 nr BOWH/O/4/2017 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD oraz

- dodatkowy nabór wnisków nr BOWH/O/PG/6.1/2017 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego.

Nabory potrwają od 10 do 24 lipca 2017r.

OGŁOSZENIA O NABORACH


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 20 czerwca 2017r.

2017-06-12

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, które odbędzie się w dniu 20 czerwca  2017 r. o godzinie 16:30  w Centrum Rekreacyjno-Sportowym na boisku w miejscowości Olszanka.

 


Szkolenie dla Organizacji Pozarządowych

2017-06-01

Starosta Powiatu Brzeskiego, Burmistrz Grodkowa, Burmistrz Lewina Brzeskiego, Wójt Gminy Olszanka, Wójt Gminy Skarbimierz zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne spotkanie szkoleniowe nt.

Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych.

Statut – najważniejszy dokument organizacji pozarządowej.

Szkolenie odbędzie się 7 czerwca 2017 r. o godz. 15:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Brzegu, przy ul. Wyszyńskiego 23 (sala na parterze).

Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesłać na adres: stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl do dnia 4 czerwca 2017 r.


Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - nabór wniosków

2017-05-31

Przypominamy, że od 22 maja 2017r. trwa nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu „Kierunek FIO” finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

Nabór wniosków potrwa do 12 czerwca 2017r. do godz. 15:30.

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.