Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Spotkanie informacyjne Konkurs NOP- fotorelacja

2019-02-15

W dniu 13 lutego 2019r. odbyło się spotkanie informacyjne  dla NGO zainteresowanych udziałem  w konkursie pn. „Najaktywniejsza  Organizacja Pozarządowa”. Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców i organizacji naszego obszaru tj. Gminy Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, Oława i Skarbimierz.

Przypominamy, iż termin na zgłoszenie upływa 28 lutego 2019r.


Fotorelacja z Warsztatu refleksyjnego

2019-02-14

12 lutego 2019r. w świetlicy w Olszance odbył się Warsztat refleksyjny, którego celem było przeprowadzenie wewnętrznej ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej po roku 2018.

W warsztacie udział wzięli członkowie Zarządu, Rady, Pracownicy Biura oraz członkowie Stowarzyszenia "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna, a także przedstawiciele LGD – „Stowarzyszenie Kraina św. Anny”.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w warsztacie refleksyjnym.


Dobre Bo Lokalne - Zapraszamy do udziału w projekcie

2019-02-04

W ramach  projektu współpracy pn. "Dobre bo lokalne" na obszarze Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej przeprowadzana jest inwentaryzacja twórców ludowych i rękodzielników.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie!


Konkurs pn. „Najaktywniejsza Organizacja Pozarządowa”

2019-01-30

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza konkurs pn. „Najaktywniejsza  Organizacja Pozarządowa”, którego celem jest aktywizacja mieszkańców i organizacji naszego obszaru tj. Gminy Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, Oława i Skarbimierz.

Na stronie internetowej Stowarzyszenia www.wieshistoryczna.pl można pobrać wszystkie niezbędne do konkursu dokumenty.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo na spotkaniu informacyjnym, które zaplanowane zostało 13.02.2018r. w siedzibie Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” o godz.15.30.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.