Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Fotorelacja z wyjazdu studyjnego Dobre bo lokalne

2019-10-15

W dniach 09-10.10.2019 r. w ramach międzynarodowego projektu współpracy „Dobre bo lokalne”, przedstawiciele z 5 opolskich Lokalnych Grup Działania, zarówno pracownicy biur LGD jak również  rzemieślnicy/rękodzielnicy mieli okazję wziąć udział w wyjeździe studyjnym do czeskiego partnera Mas Hranicko.


Fotorelacja z wyjazdu studyjnego EKO LGD

2019-10-15

W dniach 08-09.10.2019 r. 40 osób z obszaru Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” wzięło udział w wizycie studyjnej w ramach międzynarodowego projektu współpracy EKO LGD po obszarze MAS Kralovedvorsko. 


Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości

2019-09-23

Osoby zainteresowane aplikowaniem o wsparcie finansowe zapraszamy na szkolenia z przygotowania wniosków.

Terminarz szkoleń:

  • 15 października 2019 r. godz. 14.00 (6 godzin zegarowych) - Pogorzela - świetlica wiejska, z zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność, w tym sporządzania biznesplanu – obligatoryjnego załącznika do wniosku o przyznanie pomocy;
  • 16 października 2019 r. godz. 14.00 (6 godzin zegarowych) - Lewin Brzeski - Dom Kultury, z zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność, w tym sporządzania biznesplanu – obligatoryjnego załącznika do wniosku o przyznanie pomocy;

Podczas szkoleń omówione zostaną m.in. formularze wniosków, zasady oraz sposób składania wniosków, koszty podlegające dofinansowaniu.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie udziału w danym szkoleniu telefonicznie: 77 412 90 21.


Fotorelacja z XIX Europejskich Targów Chłopskich

2019-09-23

Podczas XIX Europejskich Targów Chłopskich w Krzyżowicach Stowarzyszenie prowadziło działania informacyjno-promocyjne związane z wdrażaniem LSR na lata 2016-2022.

Osoby odwiedzające stoisko mogły uzyskać informacje o wsparciu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Komisja konkursowa oceniała również stoiska Organizacji biorących udział w konkursie na „Najaktywniejszą Organizację Pozarządową”.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.