Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Harmonogram naborów wniosków - aktualizacja

2023-11-30

Uprzejmie informujemy, iż w listopadzie br. zaktualizowany został Harmonogram naborów wniosków.

Pełna treść zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków.


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 5 grudnia 2023 r.

2023-11-27

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, które odbędzie się w dniu 5 grudnia  2023 r. o godzinie 16:00  w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym EKOKULTURA w Krzyżowicach - Gmina Olszanka


Szkolenie dla NGO

2023-11-16

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza wszystkich zainteresowanych z obszaru Stowarzyszenia do udziału w szkoleniu: Księgowość w organizacjach pozarządowych, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 r. o godzinie 17:00 w Centrum Ekokultura w Krzyżowicach 73, Gmina Olszanka.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie udziału telefonicznie: 77 412 90 21.


Konsultacje Lokalnych Kryteriów Wyboru

2023-10-24

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podjął Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” z dnia 21 grudnia 2015 roku dotyczącą m.in. Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji/zadań.

Ww. uchwała ustala Lokalne kryteria wyboru zadań przyczyniających się do realizacji Projektu grantowego w zakresie przygotowania koncepcji inteligentnych wsi (Smart Village)

LOKALNE KRYTERIA  WYBORU dla operacji (zadań) służących osiągnięciu celu Projektu grantowego związanego z przygotowaniem koncepcji inteligentnych wsi (Smart Village).

Uwagi  do  Lokalnych Kryteriów Wyboru dotyczących SV można wnosić w Biurze Stowarzyszenia do dnia 7 listopada 2023 r.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.