Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

„Cudze chwalicie, swoje poznajcie”

2020-08-04

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów -  pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.

Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich produktów a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.


Lista operacji poddanych ponownej weryfikacji na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy o PS

2020-07-08

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w dniu 6 lipca 2020 roku dokonała ponownej weryfikacja „autokontroli” operacji złożonych w ramach naboru nr BOWH/O/10/2020.

Nabór BOWH/O/10/2020  - Podejmowanie działalności gospodarczej


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

2020-06-29

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” informuje, że w dniu 6 lipca o godzinie 15:00 w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli ​odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Posiedzenie zwoływane jest w związku z wpłynięciem do Zarządu Województwa za pośrednictwem  Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” protestów od wnioskodawców, których wnioski były oceniane na XIV Posiedzeniu Rady.


Wyniki naborów nr BOWH/O/10/2020, nr BOWH/O/11/2020 oraz nr BOWH/O/12/2020

2020-06-15

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” dokonała oceny Wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów nr BOWH/O/10/2020, nr BOWH/O/11/2020  oraz nr BOWH/O/12/2020 trwających od 11 lutego 2020 r. do 25 lutego 2020 r. Wyniki naborów:

Lista operacji wybranych - Nabór BOWH/O/10/2020

Lista operacji niewybranych - Nabór BOWH/O/10/2020

Lista operacji wybranych - Nabór BOWH/O/11/2020

Lista operacji niewybranych - Nabór BOWH/O/11/2020

Lista operacji wybranych - Nabór BOWH/O/12/2020


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.