Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Szkolenie w ramach projektu współpracy pt.: "Dobre bo lokalne"

2019-06-06

17 czerwca br. odbedzie się kolejne szkolenie w ramach projektu współpracy pt. "Dobre bo lokalne".

Szkolenie przeznaczone jest dla rękodzielników, twórców i rzemieślników artystycznych.

 

 

 

 

 

 


Informacja dla Beneficjentów - nowe formularze wniosków o płatność

2019-06-06

Uprzejmie informujemy, iż ARiMR przekazała do stosowania formularze wniosku o płatność (wersja 4z):

  • na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
  • na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

w ramach poddziałania 19.2  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


KONKURSU NA PRODUKT REGIONALNY „DOBRE BO LOKALNE”

2019-06-05

Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu współpracy pt. "Dobre bo lokalne" ogłoszono  konkurs skierowany  do twórców i rzemieślników artystycznych, mieszkających na obszarze objętym projektem.

Produkty lokalne wyłonione w konkursie mają promować region, z którego pochodzą poprzez nawiązania do dziedzictwa materialnego i duchowego. Mogą to być produkty, które się tradycyjnie wykonywało na tym terenie lub są stworzone tradycyjnymi technikami. Mogą to być także takie produkty, które nawiązują do historii, kultury lub krajobrazu w dowolnym zakresie.

 


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 17 czerwca 2019r.

2019-06-04

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 r. o godzinie 16:00  w świetlicy obiektu rekreacyjno-szatniowego na boisku sportowym w Olszance  - Gmina Olszanka


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.