Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Szkolenia w ramach projektu współpracy pt.: "Dobre bo lokalne"

2019-04-18

Już wkrótce zaczynamy cykl szkoleń i warsztatów w ramach projektu współpracy pt. "Dobre bo lokalne".

Szkolenia przeznaczone są dla rękodzielników, twórców i rzemieślników artystycznych.

Tematyka szkoleń podporządkowana jest specjalnie pod potrzeby osób zajmujących się tworzeniem produktów użytkowych.


Świąteczne Życzenia

2019-04-18


W okresie przedświątecznym Biuro pracuje krócej

2019-04-17

Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2019r. (Wielki Piątek)  Biuro Stowarzyszenia będzie czynne do godziny 13.00.


W okresie przedświątecznym Urząd Marszałkowski pracuje krócej

2019-04-17

Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2019r. (Wielki Piątek)  Urząd Marszałkowski będzie czynny do godziny 12.00.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.