Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

2017-03-22

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” informuje, że w dniach 30 i 31 marca 2017 r. odbędzie się V i VI Posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

V Posiedzenie Rady Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 30 marca br.  o godzinie 10:00 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Olszance, - ocena wniosków w zakresie realizacji zadań służących osiągnięciu celów 3 projektów grantowych: Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej – Parkour Parki lub Street Workout Park, Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej i integracyjnej oraz Wsparcie obiektów zabytkowych, archeologicznych i przyrodniczych o szczególnych znaczeniu dla obszaru LGD.

VI Posiedzenie Rady Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 31 marca br.  o godzinie 15:00 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Olszance, - ocena wniosków w zakresie realizacji zadań służących osiągnięciu celów projektu grantowego w zakresie Wzbogacenie oferty świetlic poprzez działania mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego.


Ruszył portal ogłoszeń ARiMR dla Beneficjentów PROW 2014-2020

2017-03-20

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl


W dniu 21 marca br. wnioski przyjmujemy do 12:30

2017-03-20

 

Wszystkim osobom/stowarzyszeniom/podmiotom planującym złożyć wnioski w ramach aktualnie trwających naborów uprzejmie przypominamy, iż 

21 marca br. (w ostatnim dniu naborów) wnioski przyjmowane będą do godziny 12:30.


Zestawienia listy operacji poddanych ponownej weryfikacji na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy o PS

2017-03-06

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w dniu 2 marca 2017 roku dokonała ponownej weryfikacja oceny Lokalnej Grupy Działania „autokontroli” operacje złożone w ramach naboru nr BOWH/O/1/2017 oraz BOWH/O/2/2017.

Nabór BOWH/O/1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór BOWH/O/2/2017  - Rozwijanie działalności gospodarczej

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.