Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 24 czerwca 2021r.

2021-06-14

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, które odbędzie się w dniu 24 czerwca  2021 r. o godzinie 16:00  na Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Pogorzela.


Konsultacje zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

2021-06-09

Uprzejmie informujemy, iż   Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podjął Uchwałę w sprawie przystąpienia do procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wprowadzone zmiany dotyczą aktualizacji  zapisów LSR w związku z procedowaną zmianą Programu umożliwiającą ubieganie się o dodatkowe środki na realizację LSR, na realizację dotychczasowych oraz nowych wskaźników.

Uwagi można wnosić w Biurze Stowarzyszenia do dnia 17 czerwca 2021 r.


4 czerwca br. Biuro Stowarzyszenia nieczynne

2021-06-02

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 czerwca br. Biuro Stowarzyszenia "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna" będzie nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy!


4 czerwca br. Urząd Marszałkowski nieczynny

2021-06-02

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 czerwca br. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego będzie nieczynny.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.