Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Przygotowania do realizacji Projektu Współpracy

2017-10-12

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” przygotowuje wspólnie z Lokalną Grupą Działania QWSI, Lokalną Grupą Działania Dobra Widawa oraz partnerem z Czech, projekt współpracy w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami. 

Podczas spotkania udało się wypracować główne założenia projektu współpracy oraz rozdzielić obowiązki pomiędzy poszczególnymi partnerami projektu. 


Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych AGROFESTIWAL

2017-10-04
W dniach 14-15 października br. odbędzie się, na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych AGROFESTIWAL oraz towarzysząca jej prezentacja sprzętu i artykułów rolnych.
Wydarzenie to przyciąga kilkuset wystawców, a także tysiące odwiedzających.
Organizatorem wydarzenia jest Gmina Polska Cerekiew, zaś partnerami Izba Rolnicza w Opolu, Ludowy Klub Jeździecki LEWADA Zakrzów, GOSiR Zakrzów oraz LGD EURO-COUNTRY. 
 

Zapraszamy na rekonstrukcję historyczną

2017-10-02

Wszystkich Zainteresowanych 8 października 2017 na godzinę 15:00, do Lewina Brzeskiego,  na wzgórza nad Nysą, na widowisko historyczne:

Rekonstrukcja historyczna działań militarnych prowadzonych na terenie Gminy Lewin Brzeski w 1945r.

w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznych FESTUNG BRESLAU z Wrocławia.

Serdecznie zapraszamy.


XVII EUROPEJSKIE TARGI CHŁOPSKIE za namii

2017-09-26

Składamy serdeczne podziękowania dla firmy GAZ-SYSTEM S.A. za sponsoring XVII Europejskich Targów Chłopskich.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

GAZ-SYSTEM S.A.

                                                                                   www.gaz-system.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.