Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Kultura bez granic - podpisano umowę na realizację projektu współpracy

2021-01-19

W dniu 19 stycznia br.  Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podpisał z Samorządem Województwa Opolskiego umowę na realizację Projektu współpracy w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Dobra Widawa.

W ramach działań zaplanowanych w projekcie zrealizowane zostaną zadania związane z promocją dziedzictwa kulturowego obszarów partnerskich. Natomiast w celu poprawy dostępu do edukacji ekologicznej oraz kulturowej mieszkańców obszarów partnerskich, w miejscowości Krzyżowice, na bazie obiektu byłej Szkoły Podstawowej, powstanie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe EKOKULTURA.


Podsumowanie naborów w ramach podejmowania działalności gospodarczej

2020-12-31

Wraz ze zbliżającym się zakończeniem 2020 roku chcielibyśmy Państwu przedstawić podsumowanie naborów w ramach podejmowania działalności gospodarczej przeprowadzonych w latach 2016-2020. W tym czasie odbyły się, aż 3 nabory w tym zakresie, a spośród 92 wniosków na łączną kwotę 9 200 000 zł, wybraliśmy 33 Wnioskodawców mieszczących się w limicie dostępnych środków, którzy otrzymali szansę na utworzenie działalności gospodarczej na obszarze wiejskim objętym naszą LSR. Ostatecznie na obszarze powstanie 30 firm za łączną kwotę 3 000 000 zł.

 

 


Podsumowanie naborów w ramach rozwijania działalności gospodarczej

2020-12-31

W zakresie rozwijania działalności gospodarczej w okresie wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” przeprowadziliśmy 3 nabory wniosków (2016-2017, 2018, 2020), a dzięki przyznanemu wsparciu pomoc otrzymało lub wkrótce otrzyma 10 przedsiębiorców. Jest to łączna kwota w wysokości  1 868 611 zł.


Biuro Stowarzyszenia 31 grudnia czynne do 12:00

2020-12-30

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia br. Biuro Stowarzyszenia " Brzesko-Oławska Wieś Historyczna" będzie czynne do godziny 12:00.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.