Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Wyniki naborów nr BOWH/O/3/2017 oraz BOWH/O/4/2017

2017-08-07

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w dniu 2 sierpnia 2017 roku dokonała oceny i wyboru  operacji w ramach naboru nr BOWH/O/3/2017 oraz BOWH/O/4/2017.

Lista operacji wybranych - Nabór BOWH/O/3/2017

Lista operacji wybranych - Nabór BOWH/O/4/2017


Listy wyboru Grantobiorców

2017-08-04

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w dniu 2 sierpnia 2017 roku dokonała oceny i wyboru zadań w ramach naboru nr: BOWH/O/PG/6.1/2017.

Gratulujemy wybranym Grantobiorcom.

Poniżej lista:

Nabór BOWH/O/PG/6.1/2017 - lista zadań wybranych


Zawiadomienie dla Wnioskodawców o granty o uzupełnieniach/wyjaśnieniach

2017-07-29

W związku ze stwierdzeniem braków we wnioskach o powierzenie grantu w zakresie niedołączenia odpowiednich dokumentów w formie załączników, informujemy o możliwości dokonania uzupełnień lub wyjaśnień w terminie do 1 sierpnia br. do godziny 15.30.

WYKAZ WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POWIERZENIE GRANTU zawierający informację o stwierdzonych brakach - nabór BOWH/O/PG/6.1/2017

Szczegółowych informacji udziela Biuro Stowarzyszenia.

Telefon: 77 412 90 21


XVII EUROPEJSKIE TARGI CHŁOPSKIE- 23-24 wrzesień 2017 r.

2017-07-26

Gmina Olszanka przy współpracy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”,  Towarzystwa Przyjaciół Krzyżowic i Rady Sołeckiej w Krzyżowicach zaprasza do udziału w XVII Europejskich Targach Chłopskich, które odbędą się w miejscowości Krzyżowice (boisko sportowe) w Gminie Olszanka:

  • w dniu 23 września 2017r. w godz. od 14.00 do 24.00
  • w dniu 24 września 2017r. od godz. 10.00 do godz. 20.00

Wiecej...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.