Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Spotkanie informacyjno-promocyjne

2021-09-22
Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu informacyjno-promocyjnym, w formie online, które odbędzie się w dniu 28.09.2021 r. od godziny 12:00.
 
Spotkanie będzie poświęcone ogłoszonemu naborowi wniosków: nr BOWH/O/16/2021 (podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie).
oraz efektom działalności Stowarzyszenia w obecnym okresie programowania 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków

2021-09-20

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza:

nabór wniosków: nr BOWH/O/16/2021, na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 

Nabór potrwa od 05 października 2021 r. do 22 października 2021 r.

OGŁOSZENIA O NABORACH


Harmonogram naborów wniosków - aktualizacja

2021-09-15

Uprzejmie informujemy, iż we wrześniu br. zaktualizowany został Harmonogram naborów wniosków.

Pełna treść zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków.


List otwarty opolskich LGD do Zarządu Województwa Opolskiego

2021-08-10

Wnioskujemy do Zarządu Województwa Opolskiego o wprowadzenie bezpośredniego, wielofunduszowego wsparcia Lokalnych Strategii Rozwoju, tak aby mieszkańcy województwa opolskiego nie odczuli skutków znaczącego ograniczenia pieniędzy, z których dotychczas mogli korzystać.

List otwarty opolskich LGD do Zarządu Województwa Opolskiego

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.