Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zaproszenie na Konferencję

2022-05-11

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Konferencję podsumowującą projekt "Kultura Bez Granic", która odbędzie się  w dniu 20 maja br. w Sali Konferencyjnej Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. M. Reja, ul. Reja 10, Oleśnica.

Formularz zgłoszeniowy                            

                 


W dniu 9 maja br. wnioski przyjmujemy do 12:30

2022-05-06

Wszystkim osobom planującym złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach aktualnie trwającego naboów nr BOWH/O/19/2022 uprzejmie przypominamy, iż w dniu 9 maja br. (w ostatnim dniu naboru) wnioski przyjmowane będą do godziny 12:30.


Wyniki naborów nr BOWH/O/17/2022 oraz nr BOWH/O/18/2022

2022-05-05

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” dokonała oceny Wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów nr BOWH/O/17/2022 oraz nr BOWH/O/18/2022 trwających od 21 lutego 2022 r. do 10 marca 2022 r. Wyniki naborów:

Lista operacji wybranych - Nabór BOWH/O/17/2022

Lista operacji wybranych - Nabór BOWH/O/18/2022

Lista operacji niewybranych - Nabór BOWH/O/18/2022


Konkurs „Eko-Kartka Wielkanocna” - rozstrzygnięty

2022-04-15

​Po raz kolejny nasi uczestnicy Konkursu wykazali się wspaniałymi pomysłami, inwencją twórczą oraz kreatywnością.

Dziękujemy wszystkim za udział. Zgodnie z Regulaminem, nagrody będzie można odebrać w Biurze Stowarzyszenia po Świętach.

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu  na EKO-Kartkę Wielkanocną


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.