Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Konsultacje zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

2023-10-13

Uprzejmie informujemy, iż  w dniu 9 października 2023 r. Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podjął Uchwałę

 w sprawie przystąpienia do procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wprowadzone zmiany dotyczą aktualizacji  zapisów LSR  w związku z planowanym naborem w ramach uwolnionych środków.

Uwagi można wnosić w Biurze Stowarzyszenia do dnia 20 października 2023 r.


Wyniki naboru BOWH/O/PG/11/2023

2023-10-09

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” dokonała oceny i wyboru zadań w ramach naboru nr: BOWH/O/PG/11/2023.

Lista zadań wybranych - Nabór BOWH/O/PG/11/2023


Informacja o wyborze do realizacji operacji własnej

2023-10-09

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” dokonała oceny i wyboru operacji własnej dotyczącej Informacji nr BOWH/O/OW/2/2023

Lista operacji wybranych - Operacja Własna


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

2023-09-26

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” informuje, że w dniu 4 października 2023 r. w Centrum Ekokultura w Krzyżowicach o godzinie 17:00, odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w zakresie Projektu Grantowego: Organizacja działań mających na celu wzmocnienie kapitału społecznego  (Nabór nr: BOWH/O/PG/11/2023).


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.