Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Ważne dla Beneficjentów- obowiązek złożenia Informacja Po Realizacji Operacji/Biznesplanu

2019-01-29

Osoby/podmioty, które otrzymały wsparcie na realizację operacji zobowiązane są do złożenia Informacji Po Realizacji Operacji/Informacji Po Realizacji Biznesplanu (IPRO/IPRB). 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi kwestii interpretacji zapisów występujących w Umowie o przyznaniu pomocy odnoszących się do terminów składania IPRO/IPRB Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała poniżesz wyjaśnienia.

Wyjaśnienia dotyczące terminu złożenia (IPRO/IPRB).


Zaproszenie na warsztat refleksyjny

2019-01-28

Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju, którego celem będzie analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu.

Warsztat refleksyjny odbędzie się w dniu 12 lutego 2019 r. o godzinie 14:00 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym na boisku w miejscowości Olszanka, Gmina Olszanka.

Swój udział w warsztacie można zgłaszać wysyłajac informację na maila: biuro@wieshistoryczna.pl lub telefonicznie: 77 412 90 21, do dnia 06.02.2019 r.

Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.


Dobre Bo Lokalne - Zapraszamy do współpracy

2019-01-14

W ramach  projektu współpracy pn. "Dobre bo lokalne" na obszarze Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej przeprowadzana jest inwentaryzacja twórców ludowych i rękodzielników.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie!


Konsultacje zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

2019-01-11

Uprzejmie informujemy, iż  w dniu 10 stycznia 2019r. Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podjął Uchwałę 

w sprawie przystąpienia do procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wprowadzone zmiany dotyczą aktualizacji  zapisów LSR do rozstrzygnięć naborów wniosków na operacje/granty (nabór BOWH/O/PG/7/2018 oraz BOWH/O/PG/7.1/2018).

Uwagi można wnosić w Biurze Stowarzyszenia do dnia18 stycznia 2019r.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.