Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W dniu 31.10.202r. biuro czynne do godz. 12:00

2022-10-28

Uprzejmie informujemy, że w  dniu 31 października br. Biuro Stowarzyszenia będzie czynne od godziny 7:30 do godziny 12:00.

 
 

Inwestuj w Opolskiem – pożyczki dla przedsiębiorców.

2022-10-20

Podczas spotkania online przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące aktualnie oferowanych pożyczek dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na inwestycje wspierające rozwój firm w regionie.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach – bezpośredni link: https://rpo.opolskie.pl/?p=47794. Udział w webinarium jest bezpłatny.


Konsultacje Nowej LSR

2022-10-12

Trwają spotkania, które są poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych Nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Przyjdź na spotkanie konsultacyjne i wypracuj z nami Nową Lokalną Strategię Rozwoju objętą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Serdecznie zapraszamy!


Kolejna umowa na realizację Projektu Grantowego

2022-09-30

W dniu 29 wrzesnia br.  Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podpisał  z Województwem Opolskim umowę na realizację Projektu Grantowego pn.: Wzbogacenie oferty świetlic poprzez działania mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego II.

Łączna wartość udzielonych granatów to 295 328,00 zł.

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.