Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Świąteczne Życzenia

2018-03-29


W okresie przedświątecznym Biuro pracuje krócej

2018-03-28

Informujemy, że w dniu 30 marca 2018r. (Wielki Piątek)  Biuro Stowarzyszenia będzie czynne od godziny 7.30 do godziny 13.00.


Fotorealacja z Forum Organizacji Pozarządowych

2018-03-22

W dniu 20 marca 2018r. w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli odbyło się inauguracyjne spotkanie w ramach Forum Organizacji Pozarządowych obszaru „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej”.

Podczas spotkania nastąpiła wymiana doświadczeń oraz ustalono priorytety w zakresie merytorycznego wsparcia NGO na kolejne lata.


Projekty "Nowe kwalifikacje...

2018-03-21

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu rozpoczyna rekrutację do kolejnych edycji BEZPŁATNYCH kursów  w Projektach:

- „Nowe kwalifikacje – większe możliwości” - adresowany do mieszkańców województwa opolskiego (warunki uczestnictwa: 1. Wiek 50+, 2. Gmina słabo zaludniona wg. klasyfikacji Degurba) oraz

- "Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu" - (warunki uczestnictwa: gmina słabo zaludniona - tylko Gmina Lewin Brzeski spośród gmin obszaru "Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej").

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.