Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

EKO LGD- podpisano umowę

2018-11-14
W dniu 14.11.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego podpisana została umowa dotycząca realizacji projektu wspólpracy pn.: EKO LGDProjekt realizować będzie 6 partnerów: Stowarzyszenie LGD „Qwsi”,  LGD Dobra Widawa, Stowarzyszenie LGD „Szlakiem Granitu”, Stowarzyszenie LGD Kraina Wzgórz TrzebnickichStowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” oraz partner zagraniczny MAS Královédvorsko (Czechy).

Zawiadomienie dla Wnioskodawców o granty o uzupełnieniach

2018-11-13

W związku ze stwierdzeniem braków we wnioskach o powierzenie grantu w zakresie niedołączenia odpowiednich dokumentów w formie załączników, informujemy o możliwości dokonania uzupełnień lub wyjaśnień w terminie do 16 listopada br. do godziny 15.30.

WYKAZ WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POWIERZENIE GRANTU zawierający informację o stwierdzonych brakach - nabór BOWH/O/PG/7.1/2018

Szczegółowych informacji udziela Biuro Stowarzyszenia.

Telefon: 77 412 90 21


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

2018-11-08

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” informuje, że w dniu 16 listopada 2018 r. o godzinie 16:00 w obiekcie rekreacyjno-sportowym w Olszance odbędzie się XI Posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Posiedzenie Rady dotyczyć będzie oceny zadań służących osiągnięciu celu Projektu grantowego w zakresie: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych (Nabór nr: BOWH/O/PG/7.1/2018).


Wyniki konkursu na „Najaktywniejszą Organizację Pozarządową”

2018-11-07

1 miejsce zajęło Stowarzyszenie Rozwoju Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki”,

2 miejsce zajęło Stowarzyszenie Janików nad Smortawą,

3 miejsce zajęło Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Chróścinie.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.