Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zakończone nabory - informacja

2018-05-10

Uprzejmie informujemy, iż w ramach naborów wniosków trwających od 19 kwietnia 2018r. do 8 maja 2018r. do biura Stowarzyszenia wpłynęła następująca liczba wniosków:

  • Podejmowanie działalności gospodarczej - nabór nr BOWH/O/5/2018 – 26 wniosków,
  • Rozwijanie działalności gospodarczej - nabór nr BOWH/O/6/2018 – 8 wniosków,
  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - BOWH/O/7/2018 – 2 wnioski,
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego - BOWH/O/8/2018 – 3 wnioski,
  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - BOWH/O/9/2018 – 1 wniosek,
  • Działania promocyjne w zakresie zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz oferty turystycznej - BOWH/O/PG/7/2018 – 9 wniosków.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

2018-05-09

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” informuje, że w dniu 17 maja 2018 r. odbędzie się VIII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Posiedzenie Rady dotyczyć będzie oceny zadań służących osiągnięciu celu Projektu grantowego w zakresie: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych (Nabór nr: BOWH/O/PG/7/2018).


W dniu 8 maja br. wnioski przyjmujemy do 12:30

2018-05-04

Wszystkim osobom/stowarzyszeniom/podmiotom planującym złożyć wnioski w ramach aktualnie trwających naborów uprzejmie przypominamy, iż 

8 maja br. (w ostatnim dniu naborów) wnioski przyjmowane będą do godziny 12:30.


Lokalne Grupy Działania nowoczesne, zorganizowane, twórcze

2018-04-26

Podczas Konwentu Marszałków Województw RP Opolskie 2018 w Pokrzywnej Przedstawiciel Opolskiej Sieci LGD Pani Danuta Szwiec - Prezes Zarządu LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi zaprezentowała działalność LGD województwa opolskiego.

Serdecznie zapraszamy do oglądnięcia krótkiego filmu o Lokalnych Grupach Działania. 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.