Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Otwarty konkurs ofert- Odnowa Wsi 2018

2018-02-01

W dniu dzisiejszym na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zamieszczone zostało ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków do otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i  odnowy wsi.

Termin składania wniosków upływa 02 marca 2018 r. Maksymalny poziom dofinansowania projektów – 12 000,00 zł.

Więcej...


Przygotowania do realizacji Projektu Współpracy

2018-01-31

30 stycznia br. w Ozimku, na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Kraina Dinozaurów” odbyło się spotkanie dotyczące przygotowania projektu współpracy. Wzięło  w nim udział pięć opolskich LGD oraz czeski Partner.

O wspólnym projekcie dyskutowali przedstawiciele następujących organizacji: Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”, Stowarzyszenia „Kraina św. Anny”, Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, LGD „Górna Prosna” Stowarzyszenia LGD  „Kraina Dinozaurów”, LGD czeskie MAS Hranicko.

Podczas spotkania omówiono szczegóły projektu mającego na celu wsparcie w zakresie kreowania rozwoju rękodzielnictwa/produktów regionalnych.


Fotorelacja z Warsztatu refleksyjnego

2018-01-19

18 stycznia 2018r. w świetlicy w Olszance odbył się warsztat refleksyjny, którego celem było przeprowadzenie wewnętrznej ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej w latach 2016-2017.

W warsztacie udział wzięli członkowie Zarządu, Rady, Pracownicy Biura oraz członkowie Stowarzyszenia "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna, a także przedstawiciele sąsiedniej LGD - Partnerstwo Borów Niemodlińskich.

Miło nam było również gościć na warsztacie Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Opolu Pana Tomasza Karaczyna oraz Kierownika Referatu Obsługi Projektów Pana Pawła Teichmanna.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w warsztacie refleksyjnym.:


Dotacje na działalność podmiotów ekonomii społecznej

2018-01-12


Szanowni Państwo,

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Byczyna  serdecznie zaprasza na spotkanie dla organizacji pozarządowych (NGO), Warsztatów Terapii Zajęciowej, LGD, grup nieformalnych i innych osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji na działalność podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30.01 (wtorek) o godzinie 16.00 w siedzibie LGD Stowarzysznie "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna", Krzyżowice 72.

Proszę o potwierdzenie obecności na adres: organizacja.owesbyczyna@gmail.com lub pod numerem telefonu 662 053 985.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.