Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

"Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa" - szkolenie

2018-04-18

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Fundacja Fundusz Współpracy zapraszają organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i/lub w małych miastach do udziału w projekcie „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”

Szkolenie: Moduł I - szkolenia podstawowe, których celem jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy z na temat podstaw procesu legislacyjnego w Polsce.

Więcej informacji:  http://prawonawsi.pl/aktualnosci/szkolenia-podstawowe/
Rekrutacja: http://prawonawsi.pl/rekrutacja/

Szkolenie przed naborem Grantów i operacji powyżej 50 tys. zł

2018-04-11

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” serdecznie zaprasza na szkolenie z przygotowania wniosków

o powierzenie grantów oraz operacji powyżej 50 000 zł (niezwiązanych z przedsiebiorczością),

które odbędzie się 17.04.2018 r. o godzinie 16:00 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Olszance

Szkolenie skierowane jest głownie do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych.

W celu potwierdzenia udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z biurem, nr telefonu: 77 412 90 21.


Ochrona Danych Osobowych - szkolenie dla Organizacji Pozarządowych

2018-04-11

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza przedstawicieli Organizacji Pozarżądowych na szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych.

Ze względu na nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych wprowadzające liczne zmiany w powyższym zakresie, które wchodzi w życie dnia 25 maja 2018 r. przygotowaliśmy szkolenie dotyczące dostosowania procedur w organizacjach pozarządowych do nowych wytycznych.

Szkolenie odbędzie się 11.05.2018 r. od godziny 16:00 w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli.

W celu potwierdzenia udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z biurem, nr telefonu: 77 412 90 21.


Ogłoszenia o naborach wniosków

2018-04-03

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza:

- nabory wniosków: nr BOWH/O/5/2018, nr BOWH/O/6/2018, nr BOWH/O/7/2018, nr BOWH/O/8/2018 nr BOWH/O/9/2018 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD oraz

- nabór wniosków nr BOWH/O/PG/7/2018 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektów grantowych.

Nabory potrwają od 19 kwietnia 2018r. do 8 maja 2018r.

OGŁOSZENIA O NABORACH


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.