Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Przez Granty BOWH

2018-09-25

Tym razem,  w ramach cyklu  „Przez Granty BOWH”, prezentujemy Państwu cztery ze zrealizowanych Zadań w ramach dwóch Projektów Grantowych:

Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej – zielone siłownie oraz

Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej – Parkour Parki lub Street Workout Parki.


Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków

2018-09-24

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza dodatkowy nabór wniosków nr BOWH/O/PG/7.1/2018 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego.

Nabór potrwa od 11 października 2018r. do 7 listopada 2018r.

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE


XVIII EUROPEJSKIE TARGI CHŁOPSKIE- 30 wrzesień 2018r.

2018-09-11

W dniu 30 września 2018r. w miejscowości Krzyżowice (boisko sportowe) w Gminie Olszanka odbędą się XVIII Europejskie Targi Chłopskie.

Podczas Targów będzie otwarty punkt konsultacyjno-informacyjny Lokalnej Grupy Działania.

Więcej...

 


Przez Granty BOWH

2018-09-10

Granty to jedna z form wsparcia pozwalająca na zrealizowanie przez  pomysłodawców oddolnej inicjatywy  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Grantobiorcy  mogli ubiegać się o wsparcie na realizację Zadań od organizacji wydarzeń i czasu wolnego dla mieszkańców przez rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej po renowację zabytków.

W cyklu artykułów „Przez Granty BOWH” chcemy zaprezentować Państwu zrealizowane już Zadania w ramach Projektów Grantowych


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.