Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Ochrona Danych Osobowych- informacja dot. RODO

2018-05-25

W związku z obowiązującymi  przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”)

uprzejmie informujemy, że

1. Administratorem Pana/Pani  danych osobowych, jest Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna ”. Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

2. W przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących Pana/Pani danych osobowych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – nr tel. 77 412 9021 e-mail: biuro@wieshistoryczna.pl


Listy wyboru Grantobiorców

2018-05-18

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w dniu 17 maja 2018 roku dokonała oceny i wyboru zadań w ramach naboru nr: BOWH/O/PG/7/2018.

Gratulujemy wybranym Grantobiorcom.

Poniżej lista:

Nabór BOWH/O/PG/7/2018 - lista zadań wybranych

 


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

2018-05-17

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” informuje, że w dniu 24 maja 2018 r. o godzinie 16:00 w obiekcie rekreacyjno-sportowym w Olszance odbędzie się IX Posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Posiedzenie Rady dotyczyć będzie oceny operacji w zakresie: 

- podejmowanie działalności gospodarczej, (Nabór nr BOWH/O/5/2018),

- rozwijanie działalności gospodarczej (Nabór nr BOWH/O6/2018),

- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (Nabór nr BOWH/O/7/2018),

- zachowanie dziedzictwa lokalnego (Nabór nr BOWH/O/8/2018),

- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (Nabór nr BOWH/O/9/2018).


Zawiadomienie dla Wnioskodawców o granty o uzupełnieniach

2018-05-11

W związku ze stwierdzeniem braków we wnioskach o powierzenie grantu w zakresie niedołączenia odpowiednich dokumentów w formie załączników, informujemy o możliwości dokonania uzupełnień lub wyjaśnień w terminie do 14 maja br. do godziny 15.30.

WYKAZ WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POWIERZENIE GRANTU zawierający informację o stwierdzonych brakach - nabór BOWH/O/PG/7/2018

Szczegółowych informacji udziela Biuro Stowarzyszenia.

Telefon: 77 412 90 21


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.