Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości

2018-03-02

Osoby zainteresowane aplikowaniem o wsparcie finansowe zapraszamy na szkolenia z przygotowania wniosków, które odbędą się w marcu 2018r.

Terminarz szkoleń:

  • 13 marca 2018 r. godz. 14.00 (6 godzin zegarowych) - Pogorzela - świetlica wiejska, z zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność, w tym sporządzania biznesplanu – obligatoryjnego załącznika do wniosku o przyznanie pomocy;
  • 15 marca 2018 r. godz. 14.00 (6 godzin zegarowych) - Gać - świetlica wiejska, z zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność, w tym sporządzania biznesplanu – obligatoryjnego załącznika do wniosku o przyznanie pomocy;

Podczas szkoleń omówione zostaną m.in. formularze wniosków, zasady oraz sposób składania wniosków, koszty podlegające dofinansowaniu.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie udziału w danym szkoleniu telefonicznie: 77 412 90 21.


Harmonogram naborów wniosków - aktualizacja

2018-03-01

Uprzejmie informujemy, iż w lutym br. zaktualizowany został Harmonogram naborów wniosków.

Pełna treść zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków.


Pierwszy Projekt Grantowy w rozliczeniu

2018-03-01

Końcem lutego br.  LGD złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Wniosek o płatność z pierwszego zrealizowanego Projektu Grantowego. Projekt polegał na budowie  i modernizacji 13 zielonych siłowni jako obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i/lub miejsc integracji w celu udostępnienia ich mieszkańcom na obszarze działania LGD.

Łączna wartość 13 zadań zrealizowanych przez Grantobiorców to:  324 700,64 zł, w tym kwota przekazanych grantów: 281 432,70 zł.


Interpretacja - konkurencyjny trybu wyboru wykonawców

2018-02-20

Informujemy Beneficjentów, że 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311).

Zachęcamy do zapoznania się z Interpretacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie zmian wynikających z wejścia w życie Ustawy.

Interpretacja 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.