Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Lista operacji poddanych ponownej weryfikacji na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy o PS

2018-06-29

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w dniu 27 czerwca 2018 roku dokonała ponownej weryfikacja „autokontroli” operacji złożonych w ramach naboru nr BOWH/O/6/2018.

Nabór BOWH/O/6/2018  - Rozwijanie działalności gospodarczej


Konkurs „Najaktywniejsza Organizacja Pozarządowa” -zmiana Regulaminu

2018-06-28

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” informuje, że dokonane zostały zmiany w zapisach Regulaminu konkursu „Najaktywniejsza Organizacja Pozarządowa”. Zmiana dotyczy zmiany harmonogramu w zakresie daty przekazania sprawozdań przez Organizacje oraz terminu oceny przez Komisję.

Szczegóły...


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 27 czerwca 2018 r.

2018-06-20

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. o godzinie 16:00  w świetlicy obiektu rekreacyjno-szatniowego na boisku sportowym w Olszance  - Gmina Olszanka.


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

2018-06-20

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” informuje, że w dniu 27 czerwca o godzinie 18:00 w świetlicy obiektu rekreacyjno-szatniowego na boisku sportowym w Olszance  ​odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Posiedzenie zwoływane jest w związku z wpłynięciem do Zarządu Województwa za pośrednictwem  Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” protestów od wnioskodawców, których wnioski były oceniane na IX Posiedzeniu Rady.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.