Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Fotorelacja ze szkoleń z przesiębiorczości

2018-03-19

W dniach 13 i 15 marca br. odbyły się szkolenia z zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność, w tym sporządzania Biznesplanu. 

Podczas szkoleń uczestnicy mieli możliwość poszerzyć wiedzę z zasad składania wniosków, pisania Biznesplanu, kosztów kwalifikowlanych podlegających dofinansowaniu.


Forum Organizacji Pozarządowych - zaproszenie

2018-03-07

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe z obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej na inauguracyjne spotkanie w ramach Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 20 marca 2018r. o godzinie 16:00 w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli, Gmina Olszanka.

Zgłoszenia, na formularzu, prosimy przesłać pocztą na adres biura lub drogą elektroniczną na adres: biuro@wieshistoryczna.pl do dnia 16 marca br.

Formularz zgłoszeniowy


Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości

2018-03-02

Osoby zainteresowane aplikowaniem o wsparcie finansowe zapraszamy na szkolenia z przygotowania wniosków, które odbędą się w marcu 2018r.

Terminarz szkoleń:

  • 13 marca 2018 r. godz. 14.00 (6 godzin zegarowych) - Pogorzela - świetlica wiejska, z zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność, w tym sporządzania biznesplanu – obligatoryjnego załącznika do wniosku o przyznanie pomocy;
  • 15 marca 2018 r. godz. 14.00 (6 godzin zegarowych) - Gać - świetlica wiejska, z zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność, w tym sporządzania biznesplanu – obligatoryjnego załącznika do wniosku o przyznanie pomocy;

Podczas szkoleń omówione zostaną m.in. formularze wniosków, zasady oraz sposób składania wniosków, koszty podlegające dofinansowaniu.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie udziału w danym szkoleniu telefonicznie: 77 412 90 21.


Harmonogram naborów wniosków - aktualizacja

2018-03-01

Uprzejmie informujemy, iż w lutym br. zaktualizowany został Harmonogram naborów wniosków.

Pełna treść zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.