Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 27 czerwca 2018 r.

2018-06-20

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. o godzinie 16:00  w świetlicy obiektu rekreacyjno-szatniowego na boisku sportowym w Olszance  - Gmina Olszanka.


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

2018-06-20

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” informuje, że w dniu 27 czerwca o godzinie 18:00 w świetlicy obiektu rekreacyjno-szatniowego na boisku sportowym w Olszance  ​odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Posiedzenie zwoływane jest w związku z wpłynięciem do Zarządu Województwa za pośrednictwem  Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” protestów od wnioskodawców, których wnioski były oceniane na IX Posiedzeniu Rady.


Wyniki naborów nr BOWH/O/5/2018 oraz BOWH/O/6/2018

2018-06-11

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” dokonała oceny Wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów nr BOWH/O/5/2018 oraz nr BOWH/O/6/2018 trwających od 19 kwietnia 2018 r. do 8 maja 2018 r. Wyniki naborów:

Lista operacji wybranych - Nabór BOWH/O/5/2018

Lista operacji niewybranych - Nabór BOWH/O/5/2018

Lista operacji wybranych - Nabór BOWH/O/6/2018

Lista operacji niewybranych - Nabór BOWH/O/6/2018

 


Wyniki naborów nr BOWH/O/7/2018, BOWH/O/8/2018 i BOWH/O/9/2018

2018-06-11

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” dokonała oceny Wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów nr BOWH/O/7/2018, nr BOWH/O/8/2018, nr BOWH/O/9/2018 trwających od 19 kwietnia 2018 r. do 8 maja 2018 r. Wyniki naborów:

Lista operacji wybranych - Nabór BOWH/O/7/2018

Lista operacji wybranych - Nabór BOWH/O/8/2018

Lista operacji wybranych - Nabór BOWH/O/9/2018


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.