Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Wyniki naboru BOWH/O/PG/10/2022

2022-04-11

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” dokonała oceny i wyboru zadań w ramach naboru nr: BOWH/O/PG/10/2022.

Lista zadań wybranych - Nabór BOWH/O/PG/10/2022


W Wielki Piątek Biuro otwarte do godziny 12:00

2022-04-11

Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek przypadający 15 kwietnia br. Biuro Stowarzyszenia będzie czynne od godziny 7:30 do godziny 12:00.


Informacja o wyborze do realizacji operacji własnej

2022-04-11

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” dokonała oceny i wyboru operacji własnej dotyczącej Informacji nr BOWH/O/OW/1/2022

Lista operacji wybranych - Operacja Własna


Spotkania informacyjno-promocyjne

2022-04-06

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach informacyjno-promocyjnym, w formie online, które odbędą się w dniach:

12.04.2022 r. od godziny 13:00 -  spotkanie będzie poświęcone ogłoszonemu naborowi w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej,

13.04.2022 r. od godziny 13:00 -  spotkanie będzie poświęcone ogłoszonemu naborowi w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej

oraz efektom działalności Stowarzyszenia w obecnym okresie programowania 2014-2020.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.