Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Wyniki naborów nr BOWH/O/7/2018, BOWH/O/8/2018 i BOWH/O/9/2018

2018-06-11

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” dokonała oceny Wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów nr BOWH/O/7/2018, nr BOWH/O/8/2018, nr BOWH/O/9/2018 trwających od 19 kwietnia 2018 r. do 8 maja 2018 r. Wyniki naborów:

Lista operacji wybranych - Nabór BOWH/O/7/2018

Lista operacji wybranych - Nabór BOWH/O/8/2018

Lista operacji wybranych - Nabór BOWH/O/9/2018


"Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa" - szkolenie

2018-06-06

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Fundacja Fundusz Współpracy zapraszają organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i/lub w małych miastach do udziału w projekcie „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”

Szkolenie: Moduł I - szkolenia podstawowe, których celem jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy z na temat podstaw procesu legislacyjnego w Polsce.

Więcej informacji:  http://prawonawsi.pl/aktualnosci/szkolenia-podstawowe/
Rekrutacja: http://prawonawsi.pl/rekrutacja/

Konkurs o Nagrodę Ministra

2018-06-01

Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski wraz z dokumentami można składać do 14 września 2018 r.

Więcej o konkursie...
 
 

Wezwanie do uzupełnień Wniosków o przyznanie pomocy

2018-05-28

Uprzejmie informujemy wszystkich Wnioskodawców aplikujących o środki w ramach naborów wniosków trwajacych od 19 kwietnia 2018r. do 8 maja 2018r., iż w dniu 28 maja br. wysłano do Wnioskodawców drogą elektroniczną (zgodnie z zadeklarowanym we wniosku adresem e-mail) pisma  w sprawie złożenia wyjaśnień i uzupełnień do Wniosku o przyznanie pomocy - dotyczy Wniosków o przyznanie pomocy wymagajacych uzupełnień.

Brakujące dokumenty i wyjaśnienia należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w Krzyżowicach, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka w terminie trzech dni od dnia wysłania drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie pisma w sprawie wyjaśnień i uzupełnień (do 1 czerwca br.).


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.