Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Przez Granty BOWH

2018-10-22

W ramach cyklu  „Przez Granty BOWH”, prezentujemy Państwu cztery ze zrealizowanych Zadań w ramach trzech Projektów Grantowych:

Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej – zielone siłownie, 

Rozwijanie bazy rekreacyjno – sportowej i integracyjnej oraz

Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej – Parkour Parki lub Street Workout Parki.


Szkolenie przed naborem Grantów

2018-10-02

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” serdecznie zaprasza na szkolenie/spotkanie informacyjno-promocyjne z przygotowania wniosków o powierzenie grantów, które odbędzie się 16.10.2018 r. o godzinie 16:30 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Olszance

Szkolenie skierowane jest głownie do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych.

W celu potwierdzenia udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z biurem, nr telefonu: 77 412 90 21.


Fotorelacja z XVIII Europejskich Targów Chłopskich

2018-10-01

Podczas XVIII Europejskich Targów Chłopskich w Krzyżowicach Stowarzyszenie prowadziło działania informacyjno-promocyjne związane z wdrażaniem LSR na lata 2016-2022.

Osoby odwiedzające stoisko mogły uzyskać informacje o wsparciu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Komisja konkursowa oceniała również stoiska Organizacji biorących udział w konkursie na „Najaktywniejszą Organizację Pozarządową”.


Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych AGROFESTIWAL

2018-09-26
W dniach 13-14 października br. odbędzie się, na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych AGROFESTIWAL oraz towarzysząca jej prezentacja sprzętu i artykułów rolnych. Wydarzenie to przyciąga kilkuset wystawców, a także tysiące odwiedzających.
Organizatorem wydarzenia jest Gmina Polska Cerekiew, zaś partnerami Izba Rolnicza w Opolu, Ludowy Klub Jeździecki LEWADA Zakrzów, GOSiR Zakrzów oraz LGD EURO-COUNTRY

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.