Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W dniu 8 maja br. wnioski przyjmujemy do 12:30

2018-05-04

Wszystkim osobom/stowarzyszeniom/podmiotom planującym złożyć wnioski w ramach aktualnie trwających naborów uprzejmie przypominamy, iż 

8 maja br. (w ostatnim dniu naborów) wnioski przyjmowane będą do godziny 12:30.


Lokalne Grupy Działania nowoczesne, zorganizowane, twórcze

2018-04-26

Podczas Konwentu Marszałków Województw RP Opolskie 2018 w Pokrzywnej Przedstawiciel Opolskiej Sieci LGD Pani Danuta Szwiec - Prezes Zarządu LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi zaprezentowała działalność LGD województwa opolskiego.

Serdecznie zapraszamy do oglądnięcia krótkiego filmu o Lokalnych Grupach Działania. 


Przyroda łagodzi zmiany klimatu – szkolenie

2018-04-25

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do wzięcia udziału w nowym cyklu szkoleniowym pn. „Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie lokalnych działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności”.

Szkolenia mają na celu podniesienie wiedzy o przebiegających zmianach klimatu oraz wpływie tych zmian na różne aspekty życia oraz funkcjonowanie środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na kontekst adaptacji i wzmacniania odporności na zmiany klimatu w skali globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej,

I zjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 17 - 19 maja 2018r. na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

Więcej o projekcie na www.malartencja.pl, www.zielonaakcja.pl


Zapraszamy na doradztwo w zakresie przygotowania wniosków

2018-04-23

Oosby zainteresowane ubieganiem sie o wsparcie zachęcamy do udziału w spotkaniach z doradcą, podczas których uzyskają Państwo niezbędne informacje dotyczące przygotowania dokumentacji pozwalającej ubiegać się o dofinansowanie.

Wsparcie doradcze ma na celu pomoc w przygotowaniu dokumentacji, która często wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu ubiegania się o środki współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Doradztwo odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania, kontaktując się telefonicznie z biurem Stowarzyszenia pod numerem telefonu 77 412 90 21.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.