Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Forum Organizacji Pozarządowych

2018-12-14

W dniu 12 grudnia 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli podczas Forum wręczono nagrody w ramach konkursu na „Najaktywniejszą Organizację Pozarządową”.


Szkolenie/spotkanie informacyjne z przygotowania wniosków

2018-12-13

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” serdecznie zaprasza na szkolenie/spotkanie informacyjne z przygotowania wniosków  dla operacji powyżej 50 000 zł mających na celu utworzenie i/lub oznakowanie ścieżek i szlaków, które odbędzie się 27.12.2018 r. o godzinie 16:00 w Biurze Stowarzyszenia w Krzyżowicach 72.

Szkolenie/spotkanie informacyjne skierowane jest głownie do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych.

W celu potwierdzenia udziału prosimy o kontakt z biurem, nr telefonu: 77 412 90 21.


Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej za nami

2018-12-13

W dniu 12 grudnia 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli  odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”. Podczas  zebrania dokonano wyboru nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 12 Grudnia 2018 r.

2018-12-03

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 r. o godzinie 16:00 w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli - Gmina Olszanka.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.