Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 19 marca 2019r.

2019-03-12

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, które odbędzie się w dniu 19 marca 2019 r. o godzinie 16:00  w świetlicy obiektu rekreacyjno-szatniowego na boisku sportowym w Olszance  - Gmina Olszanka.


Przez Granty BOWH

2019-03-07

W ramach cyklu  „Przez Granty BOWH”, prezentujemy Państwu trzy ze zrealizowanych Zadań w ramach dwóch Projektów Grantowych:

Rozwijanie bazy rekreacyjno – sportowej i integracyjnej oraz

Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej – Parkour Parki lub Street Workout Parki.


Spotkanie informacyjne Konkurs NOP- fotorelacja

2019-02-15

W dniu 13 lutego 2019r. odbyło się spotkanie informacyjne  dla NGO zainteresowanych udziałem  w konkursie pn. „Najaktywniejsza  Organizacja Pozarządowa”. Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców i organizacji naszego obszaru tj. Gminy Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, Oława i Skarbimierz.

Przypominamy, iż termin na zgłoszenie upływa 28 lutego 2019r.


Fotorelacja z Warsztatu refleksyjnego

2019-02-14

12 lutego 2019r. w świetlicy w Olszance odbył się Warsztat refleksyjny, którego celem było przeprowadzenie wewnętrznej ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej po roku 2018.

W warsztacie udział wzięli członkowie Zarządu, Rady, Pracownicy Biura oraz członkowie Stowarzyszenia "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna, a także przedstawiciele LGD – „Stowarzyszenie Kraina św. Anny”.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w warsztacie refleksyjnym.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.