Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych AGROFESTIWAL

2018-09-26
W dniach 13-14 października br. odbędzie się, na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych AGROFESTIWAL oraz towarzysząca jej prezentacja sprzętu i artykułów rolnych. Wydarzenie to przyciąga kilkuset wystawców, a także tysiące odwiedzających.
Organizatorem wydarzenia jest Gmina Polska Cerekiew, zaś partnerami Izba Rolnicza w Opolu, Ludowy Klub Jeździecki LEWADA Zakrzów, GOSiR Zakrzów oraz LGD EURO-COUNTRY

Przez Granty BOWH

2018-09-25

Tym razem,  w ramch cyklu  „Przez Granty BOWH”, prezentujemy Państwu cztery ze zrealizowanych Zadań w ramach dwóch Projektów Grantowych:

Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej – zielone siłownie oraz

Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej – Parkour Parki lub Street Workout Parki.


Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków

2018-09-24

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza dodatkowy nabór wniosków nr BOWH/O/PG/7.1/2018 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego.

Nabór potrwa od 11 października 2018r. do 7 listopada 2018r.

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE


XVIII EUROPEJSKIE TARGI CHŁOPSKIE- 30 wrzesień 2018r.

2018-09-11

W dniu 30 września 2018r. w miejscowości Krzyżowice (boisko sportowe) w Gminie Olszanka odbędą się XVIII Europejskie Targi Chłopskie.

Podczas Targów będzie otwarty punkt konsultacyjno-informacyjny Lokalnej Grupy Działania.

Więcej...

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.