Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Konkurs o Nagrodę Ministra

2018-06-01

Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski wraz z dokumentami można składać do 14 września 2018 r.

Więcej o konkursie...
 
 

Wezwanie do uzupełnień Wniosków o przyznanie pomocy

2018-05-28

Uprzejmie informujemy wszystkich Wnioskodawców aplikujących o środki w ramach naborów wniosków trwajacych od 19 kwietnia 2018r. do 8 maja 2018r., iż w dniu 28 maja br. wysłano do Wnioskodawców drogą elektroniczną (zgodnie z zadeklarowanym we wniosku adresem e-mail) pisma  w sprawie złożenia wyjaśnień i uzupełnień do Wniosku o przyznanie pomocy - dotyczy Wniosków o przyznanie pomocy wymagajacych uzupełnień.

Brakujące dokumenty i wyjaśnienia należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w Krzyżowicach, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka w terminie trzech dni od dnia wysłania drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie pisma w sprawie wyjaśnień i uzupełnień (do 1 czerwca br.).


Ochrona Danych Osobowych- informacja dot. RODO

2018-05-25

W związku z obowiązującymi  przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”)

uprzejmie informujemy, że

1. Administratorem Pana/Pani  danych osobowych, jest Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna ”. Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

2. W przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących Pana/Pani danych osobowych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – nr tel. 77 412 9021 e-mail: biuro@wieshistoryczna.pl


Listy wyboru Grantobiorców

2018-05-18

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w dniu 17 maja 2018 roku dokonała oceny i wyboru zadań w ramach naboru nr: BOWH/O/PG/7/2018.

Gratulujemy wybranym Grantobiorcom.

Poniżej lista:

Nabór BOWH/O/PG/7/2018 - lista zadań wybranych

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.