Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Dobre Bo Lokalne - Zapraszamy do udziału w projekcie

2019-02-04

W ramach  projektu współpracy pn. "Dobre bo lokalne" na obszarze Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej przeprowadzana jest inwentaryzacja twórców ludowych i rękodzielników.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie!


Konkurs pn. „Najaktywniejsza Organizacja Pozarządowa”

2019-01-30

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza konkurs pn. „Najaktywniejsza  Organizacja Pozarządowa”, którego celem jest aktywizacja mieszkańców i organizacji naszego obszaru tj. Gminy Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, Oława i Skarbimierz.

Na stronie internetowej Stowarzyszenia www.wieshistoryczna.pl można pobrać wszystkie niezbędne do konkursu dokumenty.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo na spotkaniu informacyjnym, które zaplanowane zostało 13.02.2018r. w siedzibie Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” o godz.15.30.


Ważne dla Beneficjentów- obowiązek złożenia Informacja Po Realizacji Operacji/Biznesplanu

2019-01-29

Osoby/podmioty, które otrzymały wsparcie na realizację operacji zobowiązane są do złożenia Informacji Po Realizacji Operacji/Informacji Po Realizacji Biznesplanu (IPRO/IPRB). 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi kwestii interpretacji zapisów występujących w Umowie o przyznaniu pomocy odnoszących się do terminów składania IPRO/IPRB Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała poniżesz wyjaśnienia.

Wyjaśnienia dotyczące terminu złożenia (IPRO/IPRB).


Zaproszenie na warsztat refleksyjny

2019-01-28

Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju, którego celem będzie analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu.

Warsztat refleksyjny odbędzie się w dniu 12 lutego 2019 r. o godzinie 14:00 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym na boisku w miejscowości Olszanka, Gmina Olszanka.

Swój udział w warsztacie można zgłaszać wysyłajac informację na maila: biuro@wieshistoryczna.pl lub telefonicznie: 77 412 90 21, do dnia 06.02.2019 r.

Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.