Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza do konsultacji:

Kryteriów wyboru Zadań przyczyniających się do realizacji Projektu grantowego

 oraz

Kryteriów wyboru Zadań przyczyniających się do realizacji Projektu grantowego związanego z przygotowaniem koncepcji Smart Village.

Uwagi  do Kryteriów Wyboru Zadań w ramach LSR na lata 2023-2027 można wnosić w Biurze Stowarzyszenia do dnia 28 maja 2024 r.

 

 

Data wydarzenia : 2024-05-21
Data publikacji : 2024-05-21

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.