Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)


Stowarzyszenie "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna"

Biuro Stowarzyszenia:
Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka
Tel./Fax: 77 412 90 21 lub Tel.: 77 412 80 21
e-mail: biuro@wieshistoryczna.pl

nr rachunku: 85 8870 0005 2003 0198 5018 0001

Obowiązki kierownika biura pełni: Marta Mokrzyczak-Chudy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.