Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Lista operacji poddanych ponownej weryfikacji na podstawie art.56. ust.2 ustawy o PS

2022-07-27

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w dniu 26 lipca 2022 roku dokonała ponownej weryfikacja „autokontroli” operacji złożonych w ramach naboru nr BOWH/O/19/2022.

Nabór BOWH/O/19/2022 - Podejmowanie działalności gospodarczej

 


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

2022-07-19

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. o godzinie 16:00 w Centrum Ekokultura w Krzyżowicach odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Posiedzenie zwoływane jest w związku z wpłynięciem do Zarządu Województwa za pośrednictwem  Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” protestu od wnioskodawcy, którego wniosek był oceniany na XXII Posiedzeniu Rady.


Prace nad Nową LSR rozpoczęte

2022-07-06

W dniach 4-5 lipca br. rozpoczęto pracę nad wypracowywaniem założenia do nowej LSR obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej na lata 2023-2027.

Podczas dwudniowych warsztatów Grupa Lokalnych Liderów Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej pracowała pod kierunkiem moderatora Pawła Antoniewicza nad nową LSR.


Biuro Stowarzyszenia nieczynne 4 i 5 lipca br.

2022-07-01

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4-5 lipca br. Biuro Stowarzyszenia "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna" będzie nieczynne.

W przypadku konieczności dostarczenia korespondencji do Biura prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 513 060 883. 

Za utrudnienia przepraszamy!


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.