Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w dniu 2 i 6 lutego 2017 roku dokonała oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr BOWH/O/1/2017 oraz BOWH/O/2/2017.

Wyniki naborów:

Lista operacji wybranych - Nabór BOWH/O/1/2017

Lista operacji niewybranych - Nabór BOWH/O/1/2017

Lista operacji wybranych - Nabór BOWH/O/2/2017

Lista operacji niewybranych - Nabór BOWH/O/2/2017

Protokół z II Posiedzenia Rady Stowarzyszenia

 

 

Data wydarzenia : 2017-02-13
Data publikacji : 2017-02-13

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.