Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza nabory wniosków:

- na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektów grantowych,

których zakres ujęty jest w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru LGD Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.

Nabory potrwają od 28 lutego 2017r. do 21 marca 2017r.

OGŁOSZENIA O NABORACH

 

 

Data wydarzenia : 2017-02-13
Data publikacji : 2017-02-13

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.