Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza na spotkania informacyjne w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Program spotkania:

  1. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej.
  2. Zasady aplikowania, oceny i wyboru zadań/grantów realizowanych w ramach Projektów grantowych:

- w zakresie Rozwijania bazy rekreacyjno-sportowej – Parkour parki lub Street Workout Parki

- w zakresie Rozwijania bazy rekreacyjno-sportowej i integracyjnej

- w zakresie Wsparcia obiektów zabytkowych, archeologicznych i przyrodniczych o szczególnym znaczeniu dla obszaru Lokalnej Grupy Działania

- w zakresie Wzbogacenia oferty świetlic poprzez działania mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego.

Konkursy w ramach wyżej wymienionych Projektów grantowych zostały opublikowane na stronie www.wieshistoryczna.pl, termin przyjmowania wniosków: od 28.02.2017 r. do 21.03.2017 r. Ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 12.30.

       3. Efekty realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w 2016 r.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

03.03.2017 – Gmina Oława, Świetlica wiejska w Godzikowicach przy ul. Sportowej 18,  godz. 17.00 - 19.00.

06.03.2017 – Gmina Grodków, Kino KLAPS - sala kinowa, ul. Powstańców Śląskich 15, 49-200 Grodków, godz. 17.00 - 19.00

Podczas spotkań będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania oraz umówić się na indywidualne konsultacje w Biurze Stowarzyszenia.

Więcej informacji:

- pod numerem telefonu: 774129021

- w Biurze Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Data wydarzenia : 2017-02-22
Data publikacji : 2017-02-22

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.